Europos Komisija > ETIT > Bankrotas > Bendrijos teisė

Naujausia redakcija: 26-09-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Bankrotas - Bendrijos teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Europos Sąjunga sukūrė bankroto bylų koordinavimo sistemą.

2000 m. gegužės 29 d. Europos Sąjunga priėmė Reglamentą dėl bankroto bylų, kuris įsigaliojo 2002 m. gegužės 31 d.

Pagrindinis šio reglamento tikslas – vengti skatinti šalis (bankrutuojančią įmonę, t. y. skolininką, ir jo kreditorius) perkėlinėti turtą ar teismo procesą iš vienos valstybės į kitą ieškant palankesnės teisinės padėties.

Šio reglamento nuostatos yra tiesiogiai taikomos visose valstybėse narėse, išskyrus Daniją. Tai reiškia, kad asmenys teisme gali tiesiogiai naudotis jomis . Šis reglamentas netaikomas draudimo įmonėms, kredito įstaigoms ir investicinėms bendrovėms.

Šiame reglamente yra nustatytos bendros teismų kompetencijos, teismo sprendimų pripažinimo taisyklės ir taikytinos teisės, taip pat numatytas privalomas keliose valstybėse narėse iškeltų bylų derinimas.
Šis reglamentas taikomas bankroto byloms, susijusioms su:

 • kolektyviniu bankroto bylų pobūdžiu; kitaip tariant, su faktu, kad visų kreditorių teisės nagrinėjamos vienu metu, todėl individualių kreditorių iškeltos bylos sustabdomos;
 • skolininko nemokumu, t. y. konstatavimu, kad jis negali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų;
 • skolininko nuosavybės teisių į turtą panaikinimu: jo teisė valdyti savo turtą arba juo disponuoti yra apribota ir kontroliuojama likvidatoriaus;
 • likvidatoriaus paskyrimo būdais.

Teismai, kurie turi jurisdikciją iškelti bankroto bylą, – tai valstybės narės, kurios teritorijoje yra „pagrindinių skolininko interesų centras”, teismai. Kalbant apie komercines bendroves, tai paprastai būna jų pagrindinė būstinė.

Tačiau vėliau, siekiant likviduoti kitoje valstybėje narėje esantį turtą, gali būti iškeltos šalutinės bylos. Valstybės narės, kurioje iškelta bankroto byla, teisė nustato visas tokios bylos pasekmes.

Šio reglamento nuostatose numatyta, kad keliose valstybėse narėse iškeltos bylos turi būti derinamos tarpusavyje, ypač aktyviai bendradarbiaujant įvairiems likvidatoriams.

Galiausiai kiekvienas vienos valstybės narės kompetentingo teismo sprendimas pagrindinėje byloje iš esmės yra iškart pripažįstamas visose kitose valstybėse narėse jo netikrinant.

Informaciniai dokumentai

 • 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų
 • „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai”
  dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska DOC File (DOC File 31 KB)
 • „Reikalavimo pateikimas”
  dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska DOC File (DOC File 32 KB)

« Bankrotas - Bendro pobūdžio informacija | Bendrijos teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 26-09-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė