Европейска комисия > ЕСМ > Приложимо законодателство > Обединено кралство