Euroopan komissio > EOV > Sovellettava lainsäädäntö > Kansainvälinen oikeus

Uusin päivitys: 24-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Sovellettava lainsäädäntö - Kansainvälinen oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Yleisenä pyrkimyksenä on, että kaikki tuomioistuimet soveltaisivat saman valtion lainsäädäntöä samaan tilanteeseen.

Erilaiset hallitustenväliset järjestöt ovat ottaneet tehtäväkseen yhdenmukaistaa lainvalintasääntöjä ja valmistelevat erityisaloja koskevia kansainvälisiä yleissopimuksia. Osa näistä yleissopimuksista koskee yksinomaan lainvalintasääntöjä ja osa sisältää myös kansainväliseen oikeudelliseen toimivaltaan kuuluvia sääntöjä. On myös yleissopimuksia, joilla pyritään pääasiassa yhdenmukaistamaan aineellisoikeudellisia sääntöjä. Tällaisissa säännöissä tuomioistuimelle annetaan ohjeet tilanteen arvioimista varten, mutta niihin sisältyy myös joitakin yksittäisiä lainvalintasääntöjä tai kansainväliseen oikeudelliseen toimivaltaan liittyviä sääntöjä.

Tässä mainitaan vain muutama esimerkki yksittäisiä lainvalintasääntöjä sisältävistää asiakirjoista, sillä niitä on todella runsaasti.
 • Kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi English - français on järjestö, joka pyrkii nimenomaan yhdenmukaistamaan kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjä maailmanlaajuisesti. Se on laatinut noin 30 kansainvälistä yleissopimusta, joista noin 20 on tällä hetkellä voimassa. Suuri osa kaikista näistä yleissopimuksista koskee yksinomaan lainvalintasääntöjä, joita sovelletaan muun muassa elatusapuun, tieliikenneonnettomuuksiin, tuotevastuuseen, aviovarallisuussuhteisiin sekä perintöasioihin.
 • Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunta English - español - français on hyväksynyt yleissopimuksen English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) saatavan siirrosta kansainvälisen kaupan alalla, johon sisältyy myös lainvalintasääntöjä.
 • Kansainvälinen väestörekisteritoimikunta English - français hyväksyi 10. syyskuuta 1970 allekirjoitetun Rooman yleissopimuksen (N:o 12) français laillistamisesta avioliiton kautta, jossa annetaan yhdenmukaiset säännöt aviottomien lasten laillistamisesta.

Sivun alkuunSivun alkuun

  Viiteasiakirjat

 • 15. kesäkuuta 1955 tehty yleissopimus English - français kansainvälisluonteiseen irtainten esineiden kauppaan sovellettavasta laista (kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi)
 • 24. lokakuuta 1956 tehty yleissopimus English - français lapsen elatusapuun sovellettavasta laista (kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi)
 • 5. lokakuuta 1961 tehty yleissopimus English - français testamenttimääräysten muotoa koskevista lakiristiriidoista (kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi)
 • 4. toukokuuta 1971 tehty yleissopimus English - français tieliikenneonnettomuuksiin sovellettavasta laista (kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi)
 • 2. lokakuuta 1973 tehty yleissopimus English - français tuotevastuuseen sovellettavasta laista (kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi)
 • 2. lokakuuta 1973 tehty yleissopimus English - français elatusapuun sovellettavasta laista (kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi)
 • 14. maaliskuuta 1978 tehty yleissopimus English - français aviovarallisuussuhteisiin sovellettavasta laista (kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi)

  14. maaliskuuta 1978 tehty yleissopimus English - français välityssopimuksiin ja edustukseen sovellettavasta laista
 • 1. elokuuta 1989 tehty yleissopimus English - français kuoleman johdosta saatavaan perintöön sovellettavasta laista (kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi)
 • 31. tammikuuta 2002 tehty yleissopimus English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) saatavan siirrosta kansainvälisen kaupan alalla (UNCITRAL)
 • 10. syyskuuta 1970 Roomassa tehty yleissopimus N:o 12 français laillistamisesta avioliiton kautta (kansainvälinen väestörekisteritoimikunta)

« Sovellettava lainsäädäntö - Yleistä | Kansainvälinen oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 24-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta