Europos Komisija > ETIT > Taikoma teisė

Naujausia redakcija: 04-11-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Taikoma teisė - Bendro pobūdžio informacija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Teismai ne visuomet taiko savo valstybės nacionalinę teisę.

Dalyvaujant bylos nagrinėjimo procese, kuriame faktai ne visuomet atsiranda toje pačioje valstybėje, neužtenka vien žinoti, koks teismas turi jurisdikciją nagrinėti jūsų bylą ir priimti joje sprendimą taikydamas tarptautinę teisę; jūs taip pat turite žinoti, kokią teisę teismas taikys priimdamas sprendimą dėl minėtų faktų. Įstatymų kolizijos taisyklės nustato teisę, kuri bus taikoma sprendžiant tarptautinį ginčą.

Plečiantis tarptautinei prekybai ir daugėjant kelionių atsiranda rizika, kad įmonė arba fizinis asmuo taps tarptautinio ginčo šalimi. Tarptautinį ginčo pobūdį gali nulemti faktas, kad šalys turi skirtingą pilietybę arba gyvena skirtingose valstybėse, arba sudarė sutartį, kuri vykdoma užsienyje. Iškilus ginčui neužtenka vien žinoti, koks teismas turi jurisdikciją nagrinėti jūsų bylą ir priimti joje sprendimą taikydamas tarptautinę teisę (Teismų jurisdikcija); jūs taip pat turite žinoti, kokia teisė bus taikoma pačiai situacijai.

Teismai ne visuomet taiko savo valstybės nacionalinę teisę - lex fori, kartais jie taiko kitos valstybės, su kuria ginčas yra labiau susijęs, teisę. Pavyzdžiui, Vokietijos ir Italijos pilietybes turinčių asmenų santuoka sudaryta Portugalijoje, tačiau šiuo metu jie gyvena Prancūzijoje ir nori išsituokti, todėl kreipiasi į Prancūzijos teismus. Teoriškai šiuo atveju galima taikyti keturias teisės sistemas: Prancūzijos, Portugalijos, Italijos ir Vokietijos, dėl to tarp šių teisių atsiranda kolizija.

Įstatymų kolizijos taisyklių tikslas ir yra nustatyti, kokia teisė reglamentuoja konkrečią teisinę situaciją (sutartys, asmens sužalojimai, paveldėjimai, sutuoktinių turto režimas, nuosavybė bendrąja prasme ir t. t.).

Teisės aktuose, kuriuose išdėstomos tokios taisyklės, atsižvelgiama į šalių teisėtus lūkesčius, artumo principą, pagal kurį teisinę situaciją turi reglamentuoti valstybės, su kuria ši situacija yra labiausiai susijusi, teisė, taip pat į principą, kad tam tikroms bylos šalims, tokioms kaip nepilnamečiai ir samdomi darbuotojai, turi būti suteikiama ypatinga apsauga.

Kolizijos taisyklės yra tarptautinės privatinės teisės sudedamoji dalis, tačiau vienintelis dalykas, siejantis šias taisykles su tarptautine teise, yra jų pavadinimas: tradiciškai kiekviena valstybė turi savo nacionalines kolizijos taisyklių sistemas. Tereikia paspausti valstybės narės, kuri jus domina, vėliavą ir jums bus pateikta reikalinga informacija apie šias taisykles.

Kolizijos taisyklės tam tikrose srityse buvo suderintos Europos lygiu. Jeigu norite gauti daugiau informacijos, spauskite nuorodą „Bendrijos teisė“.

Tam tikros kolizijos taisyklės taip pat buvo suderintos tarptautiniu lygiu. Jeigu norite gauti daugiau informacijos, spauskite nuorodą „Tarptautinė teisė“.

viršųviršų

Naujausia redakcija: 04-11-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė