Europos Komisija > ETIT > Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai > Slovėnija

Naujausia redakcija: 05-12-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Slovėnija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Susipažinti su alternatyviais ginčų sprendimo būdais galėjote skaitydami informacinį leidinį Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - bendra informacija.

Šiame naujame leidinyje pamėginsime suteikti daugiau praktinės informacijos apie alternatyvius ginčų sprendimo (AGS) būdus Slovėnijoje. 

TURINIO LENTELE

Visų pirma bendras klausimas: kokie yra skirtingi AGS būdai? Visų pirma bendras klausimas: kokie yra skirtingi AGS būdai?
Kokios rūšies ginčus galima spręsti naudojantis šios rūšies AGS? Kokios rūšies ginčus galima spręsti naudojantis šios rūšies AGS?
Ar naudojimasis šios rūšies AGS yra privalomas pagal įstatymą arba teismo sprendime nustatytas sąlygas? Ar naudojimasis šios rūšies AGS yra privalomas pagal įstatymą arba teismo sprendime nustatytas sąlygas?
Ar šios rūšies AGS reglamentuoja įstatymas? Ar šios rūšies AGS reglamentuoja įstatymas?
Sutartyse gali būti sąlygų, pagal kurias reikalaujama kilus ginčams taikyti AGS procedūras. Ginčas teisme gali būti sprendžiamas tik tuomet, kai buvo taikytos AGS procedūros. Ar tokių sutarties sąlygų šalys privalo laikytis? Sutartyse gali būti sąlygų, pagal kurias reikalaujama kilus ginčams taikyti AGS procedūras. Ginčas teisme gali būti sprendžiamas tik tuomet, kai buvo taikytos AGS procedūros. Ar tokių sutarties sąlygų šalys privalo laikytis?
Jeigu taikomos AGS procedūros, kaip galima užtikrinti patikimumo laipsnį, kurio paprastai reikalaujama vykdant teisingumą? Visų pirma kaip galima užtikrinti derybų slaptumą? Jeigu taikomos AGS procedūros, kaip galima užtikrinti patikimumo laipsnį, kurio paprastai reikalaujama vykdant teisingumą? Visų pirma kaip galima užtikrinti derybų slaptumą?
Ar būtina gauti teisinę konsultaciją? Koks advokatų vaidmuo šios rūšies AGS? Ar būtina gauti teisinę konsultaciją? Koks advokatų vaidmuo šios rūšies AGS?
Ar galima AGS procesą vykdyti per atstumą, visų pirma ar galima naudoti elektroninio ryšio priemones? Ar galima AGS procesą vykdyti per atstumą, visų pirma ar galima naudoti elektroninio ryšio priemones?
Ar šios rūšies AGS yra nemokamas? Jeigu ne, kaip yra padalijamos išlaidos? Ar galima pasinaudoti teisine pagalba? (žr. temą teisinė pagalbaAr šios rūšies AGS yra nemokamas? Jeigu ne, kaip yra padalijamos išlaidos? Ar galima pasinaudoti teisine pagalba? (žr. temą teisinė pagalba)
Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti taikant šios rūšies AGS, ar vis dar yra galimybė bylą perduoti teismui? Ar tai turi įtakos kreipimosi į teismą senaties terminui? Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti taikant šios rūšies AGS, ar vis dar yra galimybė bylą perduoti teismui? Ar tai turi įtakos kreipimosi į teismą senaties terminui?
Jeigu naudojant šios rūšies AGS nepavyksta išspręsti ginčo, kokia forma yra sudaromas susitarimas? Kas atsitinka, jeigu pasiektas susitarimas nedelsiant nevykdomas? Ar gali būti taikomas įprastas vykdymo procesas? Ar vis dar galima perduoti bylą teismui? Jeigu naudojant šios rūšies AGS nepavyksta išspręsti ginčo, kokia forma yra sudaromas susitarimas? Kas atsitinka, jeigu pasiektas susitarimas nedelsiant nevykdomas? Ar gali būti taikomas įprastas vykdymo procesas? Ar vis dar galima perduoti bylą teismui?

 

Visų pirma bendras klausimas: kokie yra skirtingi AGS būdai?

Taikant AGS būdus galima spręsti ginčus nesikreipiant į teismą arba bent jau teismui nepriimant sprendimo dėl bylos esmės. Pagrindiniai Slovėnijoje taikomi AGS būdai yra arbitražas, tarpininkavimas ir teismo byla platesne prasme, kuria skatinama sudaryti teismo susitarimą.

Arbitražo taryba yra privatus teismas, kurį sudaro vienas arba daugiau asmenų, paskirtų šalių sutarimu. Šalys, veikdamos pagal susitarimą arba savanoriškai, perduoda ginčą tarybai, kad ši, remdamasi susitarimu arba sutartimi, priimtų sprendimą dėl ginčo esmės. Šio sprendimo galia pagal įstatymą yra prilyginama galutiniam bendrosios kompetencijos teismo sprendimui. Sudarydamos arbitražinį susitarimą šalys atmeta bendrosios kompetencijos teismui priklausančią jurisdikciją.

Tarpininkavimas yra ginčo išsprendimas padedant neutraliai trečiajai šaliai, kuri negali priimti privalomojo sprendimo.

Bylą nagrinėjant civiliniame teisme šalys gali bet kuriuo metu sudaryti susitarimą dėl ginčo esmės (teismo susitarimas). Visi asmenys, kurie ketina pareikšti ieškinį, gali bandyti sudaryti teismo susitarimą (prevencinis teismo susitarimas) vietos teisme, esančiame priešingos šalies gyvenamosios vietos teritorijoje. Sutikimas sudaryti teismo susitarimą yra dokumentas, leidžiantis pradėti vykdymą.

Daugeliu atvejų galite pasinaudoti kuriuo nors iš šių skirtingų AGS būdų. Norėdami gauti daugiau informacijos, iš toliau pateikiamo sąrašo pasirinkite situaciją, panašią į jūsiškę.

 • Vartotojų ir įmonių konfliktai

Kaip jau paaiškinta informaciniame leidinyje „AGS - Bendrijos teisė“, Komisija savo interneto tinklalapyje paskelbė sąrašą, kuriame nurodoma daug AGS institucijų, visose valstybėse narėse sprendžiančių vartotojų ginčus. Šiame sąraše English rasite praktinės informacijos, kuri reikalinga sprendžiant, ar pasinaudoti viena iš šių AGS schemų: jų struktūra, taikymo sritis, procedūros, išlaidos ir kita informacija.

viršųviršų

Taip pat gali prireikti pasinaudoti kitoje valstybėje narėje esančios AGS institucijos paslaugomis. Kai ginčai yra susiję su finansinėmis paslaugomis, norėdami gauti praktinės informacijos apie tokias institucijas, galite apsilankyti EEJNet arba FIN-NET interneto tinklalapyje.

Kokios rūšies ginčus galima spręsti naudojantis šios rūšies AGS?

Arbitražas nėra tinkamas būdas spręsti visų rūšių ginčus. Civilinio proceso įstatyme (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 36/04 – oficiali suvestinė redakcija, toliau – ZPP) nustatyta, kad ginčams dėl teisių, kuriomis šalys gali laisvai disponuoti, jos, sudarydamos sutartį, gali nustatyti, jog jurisdikcija priklauso vidaus arbitražo tarybai. Ginčuose, kuriuose bent viena iš šalių yra užsienio fizinis asmuo arba užsienyje įsteigtas juridinis asmuo, šalys gali susitarti, kad jurisdikcija priklauso užsienio arbitražo tarybai, jeigu Slovėnijos teismas neturi išimtinės jurisdikcijos spręsti ginčą. Pavyzdžiui, negalima spręsti ginčų dėl santuokos arba nagrinėti ieškinių dėl tėvystės arba motinystės nustatymo ar ginčijimo. Spręsdamos ekonominius ginčus šalys dažniausiai pasirenka arbitražą. Slovėnijos prekybos ir pramonės rūmai turi Nuolatinį arbitražo teismą, atsakingą už ginčų, susijusių su verslo santykiais, atsirandančiais dėl teisių, kuriomis šalys laisvai disponuoja, sprendimą. Zavarovalnica Triglave esanti arbitražo taryba yra specializuota institucija, kuri priima sprendimus draudimo ir kompensavimo bylose. Liublianos vertybinių popierių biržos specialusis arbitražo teismas yra specializuota institucija, atsakinga už ginčų, susijusių su įprastais vertybinių popierių sandoriais, sprendimą.

viršųviršų

Teismo susitarimas gali būti naudojamas visų rūšių civilinės teisės ginčams spręsti, išskyrus ginčus dėl santuokos ir tėvų bei vaikų ginčus (išskyrus atvejus, susijusius su vaikų apsauga, švietimu ir išlaikymu arba vaikų bei tėvų ar kitų asmenų matymusi, kai teismas neleidžia sudaryti susitarimo, jeigu nustato, kad tai neatitinka vaiko interesų). Panašiai teismo susitarimas negali būti sudaromas dėl reikalavimų, kurių šalys negali laisvai ginti (dėl to, kad jie prieštarauja privalomosioms taisyklėms arba moralės normoms).

Tarpininkavimo paslaugas, sprendžiant skirtingų rūšių ginčus, teikia įvairios nevyriausybinės institucijos arba teismai. Nagrinėdami civilines, šeimos ir komercines bylas, teismai taiko tarpininkavimą, o nevyriausybinės institucijos teikia tarpininkavimo paslaugas sprendžiant ginčus tarp kaimynų, savininkų ir nuomininkų, ginčus mokykloje, darbe arba vartotojų ginčus.

Ar naudojimasis šios rūšies AGS yra privalomas pagal įstatymą arba teismo sprendime nustatytas sąlygas?

ZPP yra nuostatų, kuriomis skatinama sudaryti teismo susitarimus, ir tuo tikslu įtvirtinta nuostata, susijusi su specialiu susitarimo nagrinėjimu siekiant nustatyti šalių galimybes sudaryti teismo susitarimą. Tačiau tokio susitarimo sudarymas priklauso nuo laisvos šalių valios. Tarpininkavimas ir kitų rūšių AGS naudojimas taip pat yra savanoriškas. ZPP nustatyta, kad nagrinėdamas susitarimą teismas gali sustabdyti civilinę bylą, šalims dėl to pateikus bendrą pasiūlymą, kad būtų galima pamėginti išspręsti ginčą alternatyviomis priemonėmis.

viršųviršų

Be procedūrinių nuostatų, kurių reikia laikytis sprendžiant darbo ir socialinius ginčus, 2005 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Darbo ir socialinių teismų įstatyme (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 2/2004, 10/04, klaidų ištaisymas - Nr. 61/04) nustatyta, kad, kai taikaus ginčo sprendimo procedūra pagal įstatymą arba kolektyvinę sutartį yra privaloma, teismo byla yra galima tik tuo atveju, jeigu tokia procedūra buvo pradėta anksčiau, tačiau nebuvo sėkminga. Ši nuostata netaikoma sprendžiant ginčus, susijusius su darbo santykių egzistavimu arba nutraukimu.

Arbitražas yra savanoriškas ir pagrįstas šalių susitarimu.

Ar šios rūšies AGS reglamentuoja įstatymas?

Teismo susitarimus reglamentuoja ZPP, kuriame taip pat nustatytos pagrindinės arbitražo nuostatos. Tarpininkavimo procedūros įstatymas nereglamentuoja.

Sutartyse gali būti sąlygų, pagal kurias reikalaujama kilus ginčams taikyti AGS procedūras. Ginčas teisme gali būti sprendžiamas tik tuomet, kai buvo taikytos AGS procedūros. Ar tokių sutarties sąlygų šalys privalo laikytis?

Jeigu šalys sutartyje nustato, kad konkretus ginčas bus sprendžiamas kompetentingoje arbitražo taryboje ir teismo byla pradedama dėl to paties ginčo tarp tų pačių šalių, teismas, atsižvelgdamas į atsakovo prieštaravimą, paskelbia neturįs kompetencijos, panaikina visus byloje priimtus dokumentus ir nutraukia bylą.

Teismo susitarimas sudaromas teisme. Tarpininkavimas yra savanoriškas ir neturi įtakos teismo bylai.

viršųviršų

Jeigu taikomos AGS procedūros, kaip galima užtikrinti patikimumo laipsnį, kurio paprastai reikalaujama vykdant teisingumą? Visų pirma kaip galima užtikrinti derybų slaptumą?

Kalbant apie arbitražą, reikia atsižvelgti į tai, kad sudarius arbitražo sutartį yra pašalinama bendrosios kompetencijos teismų jurisdikcija. Arbitražo procesas paprastai yra slaptas, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria kitaip. Su konfidencialumu susiję klausimai reglamentuojami procesinėse taisyklėse, kurias patvirtina teismai ir tarpininkavimo paslaugas teikiančios organizacijos. Pavyzdžiui, taisyklėse, reglamentuojančiose su teismu susijusį tarpininkavimą Liublianos apygardos teisme, nustatyta, kad viskas, kas teismui pateikiama raštu arba žodžiu, laikoma slapta informacija. Kai mėginimas tarpininkauti yra nesėkmingas, visi rašytiniai dokumentai grąžinami šalims, o į visus vykstant procesui padarytus pareiškimus ir gautus dokumentus teismas gali atsižvelgti vėliau nagrinėdamas civilinę bylą. Kai teismo susitarimas sudaromas nagrinėjant civilinę bylą, taikomos tokios pačios slaptumo taisyklės kaip ir civilinėje byloje.

Ar būtina gauti teisinę konsultaciją? Koks advokatų vaidmuo šios rūšies AGS?

Arbitražo procese tik visiškai veiksnus asmuo gali nepriklausomai atlikti procesinius veiksmus. Šaliai, kuri neturi veiksnumo dalyvauti civilinėje byloje, turi atstovauti teisinis atstovas. Šalis gali įgalioti kurį nors asmenį jai atstovauti. Arbitražo procese šalims dažnai atstovauja advokatai.

viršųviršų

Tarpininkavimo proceso taisykles nustato teismai ir tarpininkavimo paslaugas teikiančios organizacijos. Iš esmės teisinė konsultacija vykstant tarpininkavimo procesui nėra privaloma, tačiau šaliai gali atstovauti jos įgaliotasis asmuo.

Kai teismo susitarimas sudaromas teisme, atstovavimo taisyklės yra tokios pačios, kaip ir taikomos civilinėje byloje. ZPP yra nustatyta, kad šalys gali pačios dalyvauti byloje arba jos gali būti atstovaujamos įgaliotojo atstovo. Tačiau bylose, susijusiose su išimtinėmis teisinėmis teisių gynimo priemonėmis, procesinius veiksmus gali atlikti tik šalies atstovas, kuris yra advokatas. Byloje, kurią nagrinėja vietos teismas, atstovu gali būti kiekvienas veiksnus asmuo, tačiau apygardos, aukštesniojo arba aukščiausiojo teismo nagrinėjamoje byloje atstovu gali būti tik advokatas arba kitas valstybinį teisės egzaminą išlaikęs asmuo.

Ar galima AGS procesą vykdyti per atstumą, visų pirma ar galima naudoti elektroninio ryšio priemones?

Atsižvelgiant į per atstumą vykdomas procedūras, ZPP, kuris reglamentuoja teismo susitarimus, yra nustatyta, kad technologinėmis ryšio priemonėmis gauti prašymai ir prašymai, gauti įstatymų, susijusių su informacinių technologijų naudojimu, nustatytomis sąlygomis, laikomi pasirašytais asmens, kuris prašyme nurodytas kaip pasirašantysis. ZPP taip pat yra nustatyta, kad teismo susitarimas sudaromas, kai šalių susitarimas dėl jo yra įrašomas į teismo protokolą ir šį protokolą šalys pasirašo.

Išsamesnes AGS procedūrų taisykles nustato AGS procedūras taikančios institucijos.

viršųviršų

Ar šios rūšies AGS yra nemokamas? Jeigu ne, kaip yra padalijamos išlaidos? Ar galima pasinaudoti teisine pagalba? (žr. temą teisinė pagalba)

Arbitražo procedūra yra mokama. Iš esmės išlaidas sumoka procesą pralaimėjusi šalis. Išlaidų dydis priklauso nuo ginčijamos sumos, arbitražo tarybos taikomos formos ir ginčo pobūdžio (vidaus arba tarptautinis ginčas). Arbitražas nuo teismo proceso skiriasi tuo, kad arbitraže nereikia mokėti mokesčių.

ZPP yra nustatyta, kad jeigu civilinė byla baigiasi sudarius teismo susitarimą, kiekviena šalis turi padengti savo išlaidas, išskyrus atvejus, kai susitarime yra nustatyta kitaip.

Tarpininkavimo išlaidų apmokėjimo tvarką nustato tarpininkavimo paslaugas teikiančios organizacijos. Paprastai šalys už teismo tarpininkavimą neturi mokėti (išskyrus šalies pasamdyto atstovo išlaidas).

Pagal Nemokamos teisinės pagalbos įstatymą (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 96/2004 – oficiali suvestinė redakcija) nemokama teisinė pagalba gali būti suteikta už teisinę konsultaciją, teisinį atstovavimą ir kitas įstatyme nustatytas teisines paslaugas, už visas teisminės apsaugos formas, kurias nustato visi Slovėnijos bendrosios kompetencijos ir specializuoti teismai, Slovėnijos Respublikos Konstitucinis Teismas, taip pat visos Slovėnijos Respublikos įstaigos, institucijos arba asmenys, kurie turi jurisdikciją spręsti ginčus neteismine tvarka (teismo procesas). Suteikus teisinę pagalbą šalis gali būti atleista nuo pareigos apmokėti teismo proceso išlaidas. Nemokama teisinė pagalba taip pat suteikiama bylose, kurias nagrinėja tarptautiniai teismai arba arbitražo tarybos, jeigu teisės į nemokamą teisinę pagalbą nereglamentuoja tarptautinio teismo arba arbitražo tarybos taisyklės, arba jeigu asmuo neturi teisės gauti teisinę pagalbą pagal kitas susijusias taisykles.

viršųviršų

Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti taikant šios rūšies AGS, ar vis dar yra galimybė bylą perduoti teismui? Ar tai turi įtakos kreipimosi į teismą senaties terminui?

Tarpininkavimas neturi įtakos galimybei pradėti ar tęsti teismo procesą arba skaičiuojant senaties terminą.

Susitarusios dėl arbitražo šalys atmeta galimybę ginčą spręsti kreipiantis į teismus.

Jeigu šalys nesudaro teismo susitarimo, teismas toliau nagrinėja bylą ir priima sprendimą.

Jeigu naudojant šios rūšies AGS nepavyksta išspręsti ginčo, kokia forma yra sudaromas susitarimas? Kas atsitinka, jeigu pasiektas susitarimas nedelsiant nevykdomas? Ar gali būti taikomas įprastas vykdymo procesas? Ar vis dar galima perduoti bylą teismui?

Arbitražo sprendimas turi galutinio sprendimo galią šalims (tačiau trečiosioms šalims jis tokios galios neturi), išskyrus atvejus, kai sutartyje nustatoma, kad sprendimą galima ginčyti aukštesnės instancijos arbitražo institucijai. Šalies prašymu arbitražo sprendimas gali būti paskelbtas negaliojančiu. Arbitražo sprendimo ginčijimo pagrindai yra nustatyti ZPP ir gali būti susiję tik su arbitražinės sutarties galiojimu, jos turiniu (ginčui netaikoma arbitražo sutartis, arbitražo taryba viršija jai suteiktus įgaliojimus), arbitražo tarybos sudėtimi, dideliais procesiniais ir viešosios tvarkos pažeidimais.

Sutartis dėl teismo susitarimo sudarymo yra laikoma dokumentu, leidžiančiu pradėti vykdymą. Jeigu sutartis nevykdoma nedelsiant, šalis gali pateikti sutartimi pagrįstą vykdymo pasiūlymą.

Tarpininkaujant sudaryta sutartis nėra privaloma, ir ji gali būti vykdoma tik savanoriškai. Jeigu nagrinėjant civilinę bylą šalys nusprendžia pamėginti išspręsti ginčą taikydamos AGS, jos gali, teisme pasiekusios susitarimą, sudaryti teismo susitarimą ir taip gauti dokumentą, leidžiantį pradėti vykdymo procesą.

« Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Bendro pobūdžio informacija | Slovėnija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 05-12-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė