Eiropas Komisija > ETST > Alternatīva strīdu izšķiršana > Īrija