Europeiska Kommissionen > ERN > Alternativa system för tvistlösning > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 01-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Alternativa system för tvistlösning - Internationell rätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Alternativa system för tvistlösning tas upp i flera internationella dokument.

 • Det finns inga internationella bindande bestämmelser om alternativa system för tvistlösning (bortsett från skiljeförfaranden).
Flera internationella organisationer har dock satt upp frågan på dagordningen i syfte att anta riktlinjer om alternativa system för tvistlösning. Alternativ tvistlösning vid elektronisk handel behandlas både direkt och indirekt av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD English - français (rådets rekommendation om riktlinjerna för konsumentskydd vid elektronisk handel) samt i förhandlingarna om ett förslag till internationell konvention om behörighet och erkännande av utländska domar vid Haagkonferensen för internationell privaträtt.

Alternativa tvistlösning vid elektronisk handel har även behandlats i rekommendationer från flera internationella icke-statliga organisationer, t.ex. Global Business Dialogue on e-commerce (GBDe English), Transatlantic Business Dialogue (TABD English) och Transatlantic Consumer Dialogue (TACD English).

Till börjanTill början

 • Det finns flera internationella dokument om skiljeförfaranden.
I New York den 10 juni 1958 antog FN en konvention English - español - français som hittills har ratificerats av över 120 stater. Konventionens syfte är att garantera erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar på handelsområdet.

Materiella skiljedomsbestämmelser på handelsområdet finns i följande två dokument:

 • Förenta nationernas kommission för internationell handelsrätt har till staterna överlämnat ett förslag till modellag English - español - français som kan användas som referens vid utformning eller ändring av nationell skiljedomslagstiftning.
 • En Europarådskonvention från 1966 om en enhetlig lag om skiljeförfaranden English - français.

Referensdokument

 • Rekommendation om medling inom familjerätten (Europarådet)
 • Förslag till rekommendation om medling inom civilrätten (Europarådet)
 • Rambestämmelser English - español - français om förlikning inom handelsrätten (FN)
 • Förslag till konvention om behörighet och erkännande av utländska domar (Haagkonferensen för internationell privaträtt)
 • Konvention English - español - français om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar (FN)
 • Modellag English - español - français om internationella skiljeförfaranden från FN:s kommission för internationell handelsrätt
 • Enhetlig lag English - français om skiljeförfaranden (Europarådet)

« Alternativa system för tvistlösning - Allmän information | Internationell rätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 01-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket