Kummissjoni Ewropea > NGE > Meżżi alternattivi għal riżoluzzjoni ta’ kwistjoni > Liġi Internazzjonali

L-aħħar aġġornament: 18-07-2007
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Meżżi alternattivi għal riżoluzzjoni ta’ kwistjoni - Liġi Internazzjonali

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. L-aġġornament qed jitħejja bħalissa u jkun disponibbli fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


Ir-rwol ta’ mezzi alternattivi tar-riżoluzzjoni ta’ tilwim ġie enfasizzat f’numru ta’ strumenti internazzjonali.

 • Fir-rigward ta’ proċeduri ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwim minbarra l-arbitraġġ, m’hemm ebda strumenti mandatorji fid-dritt internazzjonali.

  Imma numru ta’ organizzazzjonijiet intergovernattivi qiegħdu l-promozzjoni ta’ dawn il-forom ta’ mezzi alternattivi ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwim fuq il-programmi tagħhom, fl-ippjanar ta’ strumenti mhux mandatorji (soft law):

  Mezzi alternattivi tar-riżoluzzjoni ta’ tilwim in konnessjoni mal-kummerċ elettroniku joħorġu wkoll direttament jew indirettament fl-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp fl-Ewropa (OECD English - français) (Rakkomandazzjoni tal-Kunsill fuq Linji Gwida għall-Protezzjoni tal-Konsumatur fil-Kuntest tal-Kummerċ Elettroniku) u fit-trufijiet ta’ negozjati fil-Konferenza ta’ l-Aja dwar id-Dritt Internazzjonali Privat Internazzjonali għal abbozz tal-konvenzjoni internazzjonali dwar ir-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet barranin.

  Rakkomandazzjonijiet li jikkonċernaw mezzi alternattivi tar-riżoluzzjoni ta’ tilwim fil-kummerċ elettroniku ħarġu wkoll minn varjetà ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali intergovernattivi bħad-Djalogu Globali tan-Negozju fuq il-kummerċ elettroniku (GBDe English), id-Djalogu Transatlantiku dwar in-Negozju (TABD English) u d-Djalogu Transatlantiku dwar il-Konsumatur (TACD English).

  FuqFuq

 • Huma diversi l-istrumenti internazzjonali relatati ma’ l-arbitraġġ.

  Il-Konferenza tan-NU adottat Konvenzjoni English - español - français fi New York fl-10 ta’ Gunju 1958 u din ġiet ratifikata minn iktar minn 120 stat. L-iskop tagħha hu li tiżgura r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet arbitrali barranin fi kwistjonijiet kummerċjali.

  Fir-rigward tal-liġi sostantiva ta’ l-arbitraġġ fi kwistjonijiet kummerċjali, għandhom jitqiesu b'mod partikolari żewġ strumenti:

  • Il-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għal-Liġi Internazzjonali tal-Kummerċ ipproponiet Liġi Mudell English - español - français biex isservi bħala referenza għall-abbozzar jew ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali fuq l-arbitraġġ.
  • Il-Konvenzjoni tal-Kunsill ta’ l-Ewropa ta’ l-1996 li tipprovdi Liġi Uniformi ta’ l-Arbitraġġ English - français.

Dokumenti ta’ referenza

 • Rakkomandazzjoni dwar il-medjazzjoni tal-familja (il-Kunsill ta’ l-Ewropa)
 • Rakkomandazzjoni dwar il-medjazzjoni ċivili (il-Kunsill ta’ l-Ewropa)
 • Liġi Mudell English - español - français dwar il-medjazzjoni kummerċjali (il-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għal-Liġi Internazzjonali tal-Kummerċ)
 • Konvenzjoni Abbozz dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent ta’ deċiżjonijiet barranin (il-Konferenza ta’ The Hague dwar id-Dritt Internazzjonali Privat)
 • Konvenzjoni English - español - français għar-rikonoxximent u l-infurzar ta’ deċiżjonijiet arbitrali barranin (il-Konferenza tan-NU)
 • Liġi Mudell English - español - français UNCITRAL dwar l-arbitraġġ kummerċjali internazzjonali
 • Liġi Uniformi English - français dwar l-arbitraġġ (il-Kunsill ta’ l-Ewropa)

« Meżżi alternattivi għal riżoluzzjoni ta’ kwistjoni - Informazzjoni Ġenerali | Liġi Internazzjonali - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 18-07-2007

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit