Euroopan komissio > EOV > Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot > Kansainvälinen oikeus

Uusin päivitys: 24-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot - Kansainvälinen oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen asemaa on korostettu useissa kansainvälisissä välineissä.

 • Riitojen ratkaisumenettelyistä (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta) ei ole olemassa lainsäädäntöä kansainvälisellä tasolla.
  Monet hallitustenväliset järjestöt ovat kuitenkin ottaneet työohjelmaansa vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen edistämisen, ja niiden aikomuksena on vahvistaa välineitä, joissa vaihtoehtoisten riidanratkaisuvälineiden käyttöä suositellaan.
  • Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunta valmistelee puolestaan mallisäädöksiä kauppaoikeuden alalla sovellettavasta sovittelusta English - español - français.
  Sähköiseen kaupankäyntiin liittyvät vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt on mainittu joko suoraan tai epäsuorasti myös Euroopan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD English - français) laatimissa teksteissä (neuvoston suositus suuntaviivoiksi kuluttajansuojasta sähköisen kaupankäynnin yhteydessä) sekä kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin yhteydessä käytävissä neuvotteluissa, joiden tarkoituksena on laatia luonnos yleissopimukseksi tuomioistuinten toimivallasta ja ulkomailla annettujen tuomioiden täytäntöönpanosta.

  Lisäksi useat valtiosta riippumattomat järjestöt, kuten Global Business Dialogue on e-commerce (GBDe English), Transatlantic Business Dialogue (TABD English) ja Transatlantic Consumer Dialogue (TACD English), ovat antaneet suosituksia sähköisen kaupankäynnin alalla sovellettavista vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä.

  Sivun alkuunSivun alkuun

 • Välimiesmenettelyä koskevia kansainvälisiä välineitä on useita.
  New Yorkissa pidetyssä Yhdistyneiden kansakuntien konferenssissa hyväksyttiin 10. kesäkuuta 1958 yleissopimus English - español - français, jonka on ratifioinut tähän mennessä yli 120 valtiota. Yleissopimuksen tarkoituksena on varmistaa kauppa-alaa koskevien ulkomaisten välitystuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano.
  Välimiesmenettelyä kauppaoikeuden alalla koskevan aineellisen oikeuden osalta voidaan mainita kaksi välinettä:
  • Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunta (UNCITRAL) on esittänyt valtioille mallilain English - español - français, jota voidaan käyttää viitteenä laadittaessa tai tarkistettaessa välimiesmenettelyä koskevaa kansallista lainsäädäntöä.
  • Euroopan neuvostossa on myös tehty vuonna 1966 yleissopimus välimiesmenettelyihin sovellettavasta yhdenmukaisesta laista English - français.

Viiteasiakirjoja

 • Suositus perhesovittelusta (Euroopan neuvosto)
 • Luonnos suositukseksi sovittelusta siviilioikeudellisissa asioissa (Euroopan neuvosto)
 • Mallisäädökset English - español - français kauppaoikeuden alalla sovellettavasta sovittelusta (Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunta)
 • Luonnos yleissopimukseksi tuomioistuinten toimivallasta ja ulkomailla annettujen tuomioiden täytäntöönpanosta (kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi)
 • Yleissopimus English - español - français ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta (Yhdistyneiden kansakuntien konferenssi)
 • UNCITRALin esittämä mallilaki English - español - français välimiesmenettelystä kansainvälisen kauppaoikeuden alalla
 • Yhdenmukainen laki English - français välimiesmenettelyistä (Euroopan neuvosto)

« Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot - Yleistä | Kansainvälinen oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 24-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta