Euroopa Komisjon > EGV > Vaidluste alternatiivsed lahendused > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 06-07-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Vaidluste alternatiivsed lahendused - Rahvusvaheline õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Vaidluste kohtuvälise lahendamise osa on rõhutatud mitmetes rahvusvahelistes õigusaktides.

 • Vaidluste lahendamise meetodite, välja arvatud vahekohtu puhul puuduvad kohustuslikud rahvusvahelised õigusaktid.

  Siiski on mitmed valitsusvahelised organisatsioonid edendanud kõnealuseid vaidluste kohtuvälise lahendamise meetodeid oma programmides, kavandades soovitusliku iseloomuga õigusakte (mittesiduvad õigusaktid):

  Elektroonilise kaubandusega seotud vaidluste kohtuvälise lahendamise küsimus on otseselt või kaudselt tõstatatud ka Euroopa Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonis (OECD English - français) (nõukogu soovitus tarbijakaitse suuniste kohta seoses elektroonilise kaubandusega) ja Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsil peetud aruteludes seoses rahvusvahelise konventsiooni eelnõuga kohtualluvuse ja välisriigi kohtuotsuste tunnustamise kohta.

  Mitmed valitsusvahelised organisatsioonid, näiteks Global Business Dialogue on e-commerce (GBDe English), Transatlantic Business Dialogue (TABD English) ja Transatlantic Consumer Dialogue (TACD English), on esitanud soovitusi elektroonilise kaubandusega seotud vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta.

  ÜlesÜles

 • Mitmed rahvusvahelised õigusaktid käsitlevad vahekohtumenetlust.

  ÜRO konverents New Yorgis võttis 10. juunil 1958 vastu konventsiooni English - español - français ja selle on ratifitseerinud enam kui 120 riiki. Konventsiooni eesmärk on tagada välisriigi vahekohtu otsuste tunnustamine ja täitmine kaubandusasjades.

  Vahekohtumenetlust reguleerivatest õigusaktidest tuleks esile tuua järgmised kaks:

  • ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjon on esitanud ettepaneku võtta vastu mudelseadus English - español - français, millele oleks võimalik tugineda siseriiklike vahekohtumenetlust reguleerivate õigusaktide koostamisel või läbivaatamisel.
  • Euroopa Nõukogu 1966. aasta konventsioonis nähti ette ühtne vahekohtuseadus English - français.

Allikad

 • Soovitus vahendamise kohta peresuhetes (Euroopa Nõukogu)
 • Soovitus vahendamise kohta tsiviilasjades (Euroopa Nõukogu)
 • Mudelseadus English - español - français vahendamise kohta kaubandusasjades (ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjon)
 • Konventsiooni eelnõu kohtualluvuse ja välisriigi kohtuotsuste tunnustamise kohta (Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents)
 • Välisriigi vahekohtu otsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon English - español - français (ÜRO konverents)
 • UNCITRALi rahvusvahelise kaubandusliku vahekohtu mudelseadus English - español - français 
 • Ühtne vahekohtuseadus English - français (Euroopa Nõukogu)

« Vaidluste alternatiivsed lahendused - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 06-07-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik