Európai Bizottság > EIH > Alternatív vitarendezési szabályok > Finnország

Utolsó frissítés: 21-11-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Alternatív vitarendezési szabályok - Finnország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

Mindenekelőtt melyek a különféle alternatív vitarendezési fajták Finnországban? Mindenekelőtt melyek a különféle alternatív vitarendezési fajták Finnországban?
Áttekintés Áttekintés
Tanácsadói szolgáltatások Tanácsadói szolgáltatások
Választottbíráskodás Választottbíráskodás
Ajánlások Ajánlások
A jogviták többségében rendelkezésre áll valamely alternatív vitarendezési módszer. Az alábbiakban a különféle helyzetekben rendelkezésre álló eljárásokról adunk részletesebb információkat: A jogviták többségében rendelkezésre áll valamely alternatív vitarendezési módszer. Az alábbiakban a különféle helyzetekben rendelkezésre álló eljárásokról adunk részletesebb információkat:
Üzleti vállalkozások közötti jogviták Üzleti vállalkozások közötti jogviták
Munkáltató és munkavállaló közötti jogviták Munkáltató és munkavállaló közötti jogviták
Bérbeadó és bérlő közötti jogviták Bérbeadó és bérlő közötti jogviták
Fogyasztók és üzleti vállalkozások közötti jogviták Fogyasztók és üzleti vállalkozások közötti jogviták
Családon belüli jogviták Családon belüli jogviták
Magánszemélyek közötti jogviták Magánszemélyek közötti jogviták
Egyéb sajátos esetek (például hatóságokkal, gyógyintézményekkel és jogi szolgálatokkal fennálló jogviták) Egyéb sajátos esetek (például hatóságokkal, gyógyintézményekkel és jogi szolgálatokkal fennálló jogviták)

 

Mindenekelőtt melyek a különféle alternatív vitarendezési fajták Finnországban?

Áttekintés

Amennyiben úgy kívánják, valamely jogvitát attól függetlenül bíróság elé lehet vinni, hogy annak megoldására bíróságon kívüli szolgáltatást használtak-e. Nincs olyan ügy, amelyben a bíróságon kívüli szolgáltatások igénybevétele kötelező. Ez azonban előnyös lehet amiatt, hogy az ügy azonnali megoldását nyújthatja.

Polgári ügyekben a bírósági eljárás egyik követelménye, hogy a bíróságnak meg kell azt állapítania, hogy egy adott ügyet békés úton meg lehet-e oldani. Ezt a követelményt az Eljárási Törvénykönyv 5. fejezetének 26. szakasza tartalmazza.

Előkészületben van egy olyan sajátos törvény, amelynek alapján a bíróság alaki követelmények nélkül fogja tudni elintézni a polgári ügyeket, függetlenül attól, hogy a bírósági eljárás már folyamatban van-e.

Finnországban a felek ügyvéd vagy jogtanácsos igénybevétele nélkül saját maguk intézhetik jogi ügyeiket. Igaz ez az e tájékoztatóban bemutatott alternatív vitarendezési módszerekre és a bírósági eljárásokra is. Mindazonáltal az ügy jellege megkívánhatja, hogy jogi szakértelem beszerzése céljából ügyvéd vagy jogtanácsos szolgáltatásait mégis igénybe vegyék.

A bíróságon kívüli vitarendezés az alább részletesebben bemutatott három eljáráscsoport használatával érhető el.

Tanácsadói szolgáltatások

Az állampolgároknak kínált tanácsadói szolgáltatások körébe tartozhat a felek közötti vita megoldása érdekében egy megállapodás megkötéséhez nyújtott segítség, például az adósság rendezésére. Egyes szolgáltatások jogszabályon alapulnak, mint például a Pénzügyi és Adósságtanácsadó Szolgálat, egyesek pedig különféle szervezetek önkéntes szolgáltatásai.

Lap tetejeLap teteje

Választottbíráskodás

Ugyancsak rendelkezésre állnak szakosodott választottbírósági szolgáltatások. A választottbíráskodás célja a felek álláspontjainak közelítése és segítség nyújtása a vita saját kiindulópontjuktól történő rendezéséhez. Az egyezség alapja lehet a felek számára ésszerű megoldás, a jogalkalmazás eredményeként létrejövő végkimenetel helyett. Említésre méltó választottbírósági szolgáltatás a gyermekelhelyezés, láthatási jogok és tartás rendezése, ami a szülők közötti megállapodás formáját ölti, igény esetén az ilyen megállapodás kezdeményezése egy szociális munkás segítségével történik, aki képes azt is biztosítani, hogy a megállapodást betartsák.

A Finn Ügyvédi Kamarák Társasága ügyvédek által végzett kereskedelmi szolgáltatásként nyújt választottbíráskodást suomi.

Ajánlások

A rendelkezésre álló vitarendezési eljárások másik módszere a vitarendezés az arra tett ajánlás révén. Az ajánlás elsősorban a hatályos jogon alapul. Az eljárás legjelentősebb példája a fogyasztói jogviták megoldása a Fogyasztói Panaszok Igazgatóságán. Léteznek az e módszert használó, jogszabállyal létrehozott hivatalos szervek – mint például a Fogyasztói Panaszok Igazgatósága –, de más szervek is vannak, mint például a Finn Biztosítási Panaszok Igazgatósága az önkéntes biztosítási szerződések vonatkozásában.

Lap tetejeLap teteje

A jogviták többségében rendelkezésre áll valamely alternatív vitarendezési módszer. Az alábbiakban a különféle helyzetekben rendelkezésre álló eljárásokról adunk részletesebb információkat:

Üzleti vállalkozások közötti jogviták

Munkáltató és munkavállaló közötti jogviták

Bérbeadó és bérlő közötti jogviták

Fogyasztók és üzleti vállalkozások közötti jogviták

Helyhatósági Fogyasztói Tanácsadó Szolgálat

A Helyhatósági Fogyasztói Tanácsadó Szolgálat jogszabályon alapuló tanácsadói szolgáltatás, amelynek nyújtására a helyi önkormányzatokat jogszabály kötelezi.

A szolgálat általános információkat és egyedi tanácsot nyújt olyan kérdésekben, amelyek hatással lehetnek fogyasztói ügyek eldöntésére és a fogyasztó helyzetére; ugyancsak segíti a fogyasztókat a fogyasztók és üzleti vállalkozások közötti egyedi jogvitákban. Az ilyen fajtájú jogvitákban a Fogyasztói Tanácsadó Szolgálat tisztázhatja az ügyet a fogyasztó és az üzleti vállalkozás között, és törekedhet a békés megegyezés módjára történő rámutatásra; szükség szerint pedig a fogyasztót a megfelelő szervhez irányíthatja jogorvoslatért.

A fogyasztói tanácsot azon kerület Fogyasztói Tanácsadó Központjától lehet kérni, amelyben a fogyasztó lakik. A határokon átnyúló ügyeket a Helsinki Fogyasztói Tanácsadó Központhoz Deutsch - English - français - suomi - svenska utalják.

Lap tetejeLap teteje

Ha az ügy nem oldható meg a tanácsadási módszer használatával, egy külső szervtől ajánlás kérhető a rendezésre. Két ilyen szerv létezik: a Fogyasztói Panaszok Igazgatósága és a Biztosítási Panaszok Igazgatósága. Ezek tevékenysége az egész országra kiterjed.

Fogyasztói Panaszok Igazgatósága

A Fogyasztói Panaszok Igazgatóságának English - suomi - svenska fő feladata az üzleti vállalkozások és fogyasztók közötti véleményeltérések feloldására ajánlások tétele olyan egyedi ügyekben, amelyek fogyasztói javakra vonatkozó szerződésekre vagy fogyasztói javak megszerzéséhez kapcsolódó más olyan ügyekre vonatkoznak, amelyeket a fogyasztók az Igazgatóság elé terjesztettek elbírálásra. Mindennapos helyzet, ha a fogyasztó úgy véli, hogy az általa vásárolt áru hibás, és az üzleti vállalkozás ezzel nem ért egyet.

A Fogyasztói Tanácsadó Igazgatóság eljárása írásbeli. Felkérik a panasz címzettjét a kérelem megválaszolására, amennyiben azt nem tartja nyilvánvalóan minden alap nélkülinek. Az előkészítő szakaszban kísérletet lehet tenni a megegyezés elérésére, és ezt egyezségi javaslat formájában lehet beterjeszteni. A Fogyasztói Panaszok Igazgatóságáról szóló törvény 6. szakaszából egyértelmű, hogy az Igazgatóság feladata a bírósági jogorvoslat kiegészítése; a 6. szakaszban az áll, hogy az Igazgatóság nem foglalkozhat a bíróság előtt folyamatban lévő vagy bíróságon már eldöntött ügyekkel.

Lap tetejeLap teteje

Az ügy Fogyasztói Panaszok Igazgatósága általi elbírálása ingyenes. A felek viselik mindazon költségeket, amelyek az ügy Fogyasztói Panaszok Igazgatósága általi elbírálásával kapcsolatban merülnek fel. Az Igazgatóság lakásügyekkel foglalkozó részlege azonban különleges indokok esetén ajánlást tehet a kérelmezett költségeinek megtérítésére.

A Fogyasztói Panaszok Igazgatósága döntéseit közzéteszi, és ezek jelentősek a fogyasztók és az üzleti vállalkozások számára is a jogalkalmazás szempontjából.

Biztosítási Panaszok Igazgatósága

A nem kötelező biztosítási szerződésekkel és az ilyen szerződések alapján kifizetett kártérítésekkel kapcsolatos jogvitákat a Biztosítási Panaszok Igazgatósága suomi bírálja el. Tevékenységének alapját a biztosítótársaságokkal kötött megállapodás képezi, és a társaságok fizetnek érte. Az Igazgatóság ügykezelése a Fogyasztói Panaszok Igazgatóságához hasonló irányvonalak mentén került megszervezésre.

Pénzügyi és Adósságtanácsadó Szolgálat

A magánszemélyek és hitelezőik közötti szerződéseket a Pénzügyi és Adósságtanácsadó Szolgálat újratárgyalhatja. A magánszemélyek adósságainak rendezése kiterjedhet a vitarendezést szolgáló megállapodásokra is.

A Pénzügyi és Adósságtanácsadó Szolgálat jogszabállyal létrehozott országos szolgáltatás. A szolgálat magánszemélyeknek nyújt információt és tanácsot pénzügyeik és adósságaik kezelésére. Szükség szerint segítséget nyújt a pénzügyek kezelésének megtervezésében, és elmagyarázza az adósnak pénzügyi nehézségei megoldásának lehetséges módjait. Az adósnak támogatást nyújtanak a hitelezővel az adósság átütemezésére vonatkozó megállapodás megkötésében is.

Lap tetejeLap teteje

Szükség szerint az ügyfél segítséget kaphat az adósságrendezési ügyek vitelének mikéntjében, különösen az adósság átütemezésére vonatkozó kérelem, valamint a magánszemélyek adósságainak rendezéséről szóló törvényben (57/1993) előírt dokumentumok megfogalmazását illetően; az adóst szükséges esetben jogi segítség kérésére is ösztönzik.

A magánszemélyek a lakóhelyük szerinti kerületben fordulhatnak a Szolgálathoz.

A Pénzügyi és Adósságkezelő Szolgálattal kapcsolatos kulcsfontosságú információk megtalálhatók az Országos Fogyasztói Igazgatóság internetes oldalán suomi.

Családon belüli jogviták

Elsősorban a szociális szolgálatok végzik a választottbíráskodást családon belüli ügyekben. Ezért ez hivatalos eljárás. A magánszemélyek azon kerület szociális szolgáltató központjától igényelhetik a szolgáltatást, amelyben laknak.

A tárgy lehet egy olyan szociális cél is, mint a családi élet egyensúlyának elérése, vagy pedig lehet jogi szabályozás létrehozása például a gyermekek feletti felügyelet, a láthatási jogok és a tartás kérdésben való megállapodáskor.

A szülők különválása esetén fontos a gyermekek felügyeletének és tartásának szabályozása, különösen maguknak a gyermekeknek a szempontjából. A szabályozás öltheti a szülők közötti megállapodás formáját, amit a Szociális Jóléti Igazgatóság jóváhagy. A gyermekek felügyeletéről és a láthatási jogokról szóló törvény szerint a felügyeletről és a láthatásról szóló megállapodást akkor hagyják jóvá, ha az a gyermek érdekét szolgálja és megfelel a gyermek saját kívánságainak is. A gyermektartásról szóló törvény szerint a tartási megállapodás jóváhagyásához szükséges az, hogy a megállapodás megfelelő ellátást biztosítson a gyermeknek. A gyakorlatban a szociális jóléti hatóságok segítenek a szülőknek e kérdésekben megállapodás elérésében. A jóváhagyott megállapodást a jogerős ítélet módjára hajtják végre.

Lap tetejeLap teteje

A gyakorlatban a gyermekfelügyelethez, láthatási jogokhoz és tartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás zöme a Szociális Jóléti Igazgatóság által jóváhagyott megállapodások útján történik. A szociális szolgálatok évente körülbelül 38 000 felügyeleti megállapodást hagynak jóvá.

A jogszabályok szerint a gyermek felügyeletéhez és a láthatási jogokhoz kapcsolódó határozatok végrehajtásának alapvető módja a választottbíráskodás. Ez általában annyit jelent, hogy a bíróságnak ki kell jelölnie a választottbírót vagy –bírákat, aki(k)nek feladata az érintett felek közötti együttműködés elősegítése a gyermek jólétének a határozatban előírt módon történő biztosítására. A végrehajtásra vonatkozó ajánlásokat ugyancsak a szociális szolgálat intézi.

(Lásd a Szülői felügyeleti jog - Finnország & Tartási igények - Finnország oldalt)

Magánszemélyek közötti jogviták

Büntetőügyekben a legtöbb önkormányzat végez választottbíráskodást. Ezen ügyek közé tartozik a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személy és az áldozat találkozója a választottbíró közvetítésével, és a történtek jóvátételének megvitatása. A bűncselekménnyel okozott károk megtérítéséről is szó lehet, és erről meg lehet állapodni.

Jelenleg ez a tevékenység önkéntes. A választottbíráskodás igénybevételét kezdeményezhetik az érintett felek, a rendőrség, az ügyészség vagy a szociális jóléti hatóságok. Jelenleg folyik a vita a szolgáltatás jogszabályi alapokra helyezéséről és az egész országra való kiterjesztéséről.

Lap tetejeLap teteje

A választottbíráskodás büntetőügyekben történő alkalmazásáról további információkat tartalmaz a bírósági szolgálat internetes oldala English - suomi - svenska.

Egyéb sajátos esetek (például hatóságokkal, gyógyintézményekkel és jogi szolgálatokkal fennálló jogviták)

Az egészségügyi szolgáltatások terén a felelősségi kérdések megoldására ajánlás kérhető a Betegek sérüléseivel foglalkozó Igazgatóságtól. Az eljárás leírása megtalálható az Igazgatóság internetes oldalán suomi - svenska.

A kötelező gépjármű felelősség biztosítás alapján a gépjárművezetés eredményeként másoknak okozott károk miatt fizetendő kártérítés ügyében a véleményeltéréseket a Gépjármű Biztosítási Igazgatóság rendezi. Az Igazgatóság az ügyben véleményt vagy ajánlást adhat. Az Igazgatóság működéséről itt suomi - svenska kaphat információt.

A fizetett jogi szolgálat elégedetlen igénybevevője kártérítési igényt nyújthat be, amelyet a Finn Ügyvédi Kamarák Társasága belső eljárásban vizsgál meg. Az eljárásról iránymutatások ezen az oldalon suomi találhatók. Az eljárás nem kötelező, és ugyanilyen megfelelő módszer az ügynek a Fogyasztói Panaszok Igazgatóságához elbírálásra történő felterjesztése, vagy a bírósághoz fordulás.

« Alternatív vitarendezési szabályok - Általános információk | Finnország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 21-11-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság