Evropska komisija > EPM > Alternativne rešitve sporov > Anglija & Wales

Zadnja sprememba: 14-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Alternativne rešitve sporov - Anglija & Wales

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.
 

KAZALO

V Angliji in Walesu obstajajo različne oblike alternativnih rešitev sporov (ARS). V Angliji in Walesu obstajajo različne oblike alternativnih rešitev sporov (ARS).
Varuhi človekovih pravic Varuhi človekovih pravic
Regulativni organi Regulativni organi
Arbitraža Arbitraža
Posredovanje Posredovanje
Nevtralna ocena Nevtralna ocena
Poravnava (spravni postopek) Poravnava (spravni postopek)
Odločba strokovnjaka Odločba strokovnjaka
Nevtralna preiskava Nevtralna preiskava
Posredovanje in arbitraža Posredovanje in arbitraža
V večini primerov se lahko obrnete na te različne vrste ARS. Za nadaljnje informacije prosimo, da s seznama izberete primer, ki se nanaša na vas. V večini primerov se lahko obrnete na te različne vrste ARS. Za nadaljnje informacije prosimo, da s seznama izberete primer, ki se nanaša na vas.
Spori med potrošniki in podjetji Spori med potrošniki in podjetji
Spori med podjetji Spori med podjetji
Spori med delavci in delodajalci Spori med delavci in delodajalci
Družinski spori Družinski spori
Spori med posamezniki Spori med posamezniki
Drugi posebni primeri Drugi posebni primeri

 

V Angliji in Walesu obstajajo različne oblike alternativnih rešitev sporov (ARS).

Varuhi človekovih pravic

Varuhi človekovih pravic

{

Sheme varuha človekovih pravic so namenjene obravnavi pritožb državljanov na nekatere javne organe ali storitve zasebnega sektorja. Večina priznanih programov varuha človekovih pravic je določena z zakonom. Drugi programi so prostovoljni, zakonsko neobvezujoči, vzpostavljeni na pobudo zadevnih storitvenih sektorjev.

Regulativni organi

Regulativni organi

{

Regulativni organ je organ, ki je bil ustanovljen s parlamentarnim zakonom, deluje pod okriljem vlade, vendar je neodvisen in ima eno ali več izmed naslednjih pooblastil: nadzor, posredovanje, nasvet tretji stranki, izdaja dovoljenj, akreditacija ali izvršitev.

Arbitraža

Arbitraža

{Arbitraža je v veliko pogledih alternativa sodnemu postopku; pravila postopka urejajo predložitev dokumentov in dokazov, podobno kot na sodišču. Glavna razlika je, da je arbitraža običajno zasebna, ne javna.

Posredovanje

Posredovanje

{

Posredovanje se vedno bolj uporablja v komercialnih primerih, primerih telesnih poškodb in primerih klinične malomarnosti. Posredovanje omogoča, da se stranka ali stranke v sporu sporazumejo s pogajanjem, brez sodnega postopka, s pomočjo neodvisne tretje stranke, posrednika.

Nevtralna ocena

Nevtralna ocena

{

Nevtralna ocena pomeni, da nevtralna tretja stranka pripravi neobvezujočo oceno primera.

Poravnava (spravni postopek)

Poravnava (spravni postopek)

{

Poravnava je podobna posredovanju, vendar ima v tem primeru tretja stranka (spravni organ) bolj interventno vlogo.

Odločba strokovnjaka

Odločba strokovnjaka

{

Odločba strokovnjaka pomeni, da o primeru odloči neodvisni strokovnjak.

Nevtralna preiskava

Nevtralna preiskava

{

Nevtralna preiskava se uporablja pri zadevah, ki vključujejo obsežna tehnična vprašanja. Nevtralni strokovnjak preuči dejstva in pripravi neobvezujočo oceno zadeve.

Posredovanje in arbitraža

Posredovanje in arbitraža

{

Pri posredovanje in arbitraži (t.i. Med-Arb) se stranke dogovorijo o posredovanju, vendar spor predajo v arbitražo, če je posredovanje neuspešno.

V večini primerov se lahko obrnete na te različne vrste ARS. Za nadaljnje informacije prosimo, da s seznama izberete primer, ki se nanaša na vas.

Spori med potrošniki in podjetji

Kot je razloženo v „Alternativne rešitve sporov – Zakonodaja Skupnosti“, je Komisija na svoji spletni strani izdala seznam English več organov ARS za rešitev sporov potrošnikov v vseh državah članicah. Na tem seznamu boste našli potrebne uporabne informacije za odločitev, ali se obrniti na eno izmed teh shem ARS: struktura sheme, področje, s kakšnimi postopki se ukvarja, cene in podrobnosti.

V nekaterih primerih se morate obrniti na organ ARS v drugi državi članici. Da bi natančno vedeli, na kateri organ se obrniti, si oglejte spletni strani EEJ-Net ali FIN-NET dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska v primeru spora o finančnih storitvah.

back

Na vrh straniNa vrh strani

V Angliji in Walesu imajo potrošniki, ki se znajdejo v nerešenem sporu glede blaga ali storitev, na voljo veliko različnih poti za njihovo rešitev. Stopiti v neposreden kontakt s trgovcem ali podjetjem je način, na katerega se reši veliko pritožb, preden se te spremenijo v spor. Obstaja več virov pomoči ali za nasvet, predvsem so to oddelki za trgovinske standarde in Urad za pomoč državljanom. Nekateri sektorji imajo sisteme za učinkovito obravnavanje pritožb, ki jih upravlja regulativni organ z izvršilno vlogo, ali sektorski svet za potrošnike brez izvršilne vloge. Veliko težav potrošnikov se reši neposredno s trgovcem ali zadevno organizacijo. Pogosto se od potrošnikov zahteva, da uporabijo postopek za pritožbe, kjer ta obstaja, preden uporabijo druge oblike rešitve spora. Spletne strani, ki posredujejo informacije in nasvete potrošnikom, so uradne strani, kot je portal za potrošnike Ministrstva za trgovino in industrijo, in neodvisne strani English, ki potrošniku učinkovito pomagajo doseči odškodnino. Prek spletne strani English, ki so jo pripravili Ministrstvo za trgovino in industrijo, lokalna vlada, LACORS (Lokalni koordinacijski urad za regulativne storitve) in Inštitut za trgovinske standarde, lahko potrošnik odda pritožbo na lokalni oddelek za trgovinske standarde.

Drugi viri za pomoč in informacije PDF File (PDF File 85 KB)

Spori med podjetji

Stranke, ki se pri rešitvi spora odločijo za uporabo ARS, lahko izberejo način in ponudnika po lastni izbiri glede na izvor spora. Medtem ko vključitev ARS običajno ni obvezna, so določbe o ARS v pogodbah obvezujoče, v kolikor so izrecne. Pravilnik o civilnih postopkih (Pravilnik o sodiščih v Angliji in Walesu) določa, da mora sodstvo v ustreznih primerih pospeševati uporabo alternativnih rešitev sporov. Izvensodnih postopkov ne ureja zakon, razen nekaterih shem varuha človekovih pravic in arbitraže, ki so ustanovljene na podlagi parlamentarnega zakona.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Pred uporabo ARS

Pri alternativni rešitvi spora ni obvezujoče poiskati pravne pomoči, vendar je priporočljivo. Priporočljivo se je tudi prepričati, da ima uporabljen ponudnik ARS akreditacijo in škodno zavarovanje. O vseh zahtevanih pogojih, kot so klavzule o varovanju podatkov, se morajo stranke in ponudnik ARS sporazumeti na začetku, pred uporabo storitve ARS. Službe varuhov človekovih pravic in regulativni organi imajo svoje spletne strani, vendar so doslej prek svetovnega spleta na voljo samo storitve posredovanja.

Financiranje

Storitve, ki jih nudijo sheme varuha človekovih pravic in regulativni organi, financira država ali zadevni storitveni sektor. Sheme trgovinske arbitraže se delno financirajo iz članarin zadevnih podjetij in nadomestil, ki jih plačajo uporabniki sheme. Drugače dejanski postopek rešitve pritožb plačajo stranke v sporu; znesek si lahko razdelijo na enake dele ali na drug dogovorjen način. V postopkih, kjer se ARS šteje kot del sodnega postopka, na primer pri posredovanju in zgodnji nevtralni oceni, obstaja možnost financiranja zastopanja. Postopki ARS, ki so popolnoma neodvisni od sodnih postopkov, niso financirani.

Vzajemno delovanje s sodišči

Oblike ARS, kot npr. zgodnja nevtralna ocena in nevtralna preiskava, ne izključujejo možnosti, da se ista vprašanja rešijo na sodišču, razen če je naknadno podpisan pogodbeni dogovor. Če je spor mogoče obravnavati na sodišču, je priporočljivo istočasno urediti vse potrebno za postopek ARS in sodni postopek. Če se spor že rešuje v sodnem postopku, lahko sodišče ustavi sodni postopek in tako omogoči rešitev spora s pomočjo ARS.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Vrste rešitev

Rešitev s pomočjo ARS je lahko v obliki odločitve ali sporazuma strank, odvisno od oblike uporabljene storitve ARS. Načini kot so posredovanje, poravnava in nevtralna ocena so na splošno namenjeni za pomoč pri doseganju sporazuma. Odločba strokovnjaka, razsodba in arbitraža podajo odločitve, ki so obvezujoče ali neobvezujoče, odvisno od okoliščin in uporabljenega načina. Nekateri varuhi človekovih pravic izdajo obvezujoče odločitve, nekateri priporočila.

Arbitraža je obvezujoč postopek in stranke, ki izberejo ta proces, se ne morejo naknadno obrniti na sodišče, razen na podlagi zelo omejenih razlogov. V večini poravnav ARS (razen v primeru arbitraže) se imajo stranke pravico obrniti na sodišče, če druga stran ne izpolni sporazumne poravnave. Če je poravnava napisana v obliki pogodbenega dogovora, lahko stranka toži za kršitev pogodbe. Stranke, ki dosežejo sporazum s pomočjo posredovanja, se z istimi težavami običajno ne morejo obrniti na sodišče. Način, na katerega je izvršena odločitev, je odvisen od načina ARS. Programi varuha človekovih pravic uporabljajo različne načine za izvršitev poravnav. Nekateri programi varuha človekovih pravic lahko izvršijo svoje odločitve, večina pa uporablja način uvedbe sankcij proti organizacijam, ki ne upoštevajo odločitve.

V drugih načinih ARS je strankam prepuščeno, da vsako sporazumno poravnavo napišejo kot pravno obvezujočo pogodbo. Zakonska pritožba na postopke ARS, ki omogočajo sporazumno rešitev, ni mogoča. Nekateri programi varuha človekovih pravic vključujejo tudi revizijo postopka.

Spori med delavci in delodajalci

Na večini delovnih mest je mogoča uporaba uradnega delavnopravnega pritožbenega postopka, ki zajema vse delavce in delodajalce. Kodeks ravnanja pri disciplinskih in delavnopravnih pritožbenih postopkih ACAS English (Služba za svetovanje, poravnavo in arbitražo) določa najboljšo prakso na področju sporov med delavci in delodajalci. ACAS omogoča neodvisno in nepristransko storitev za preprečevanje in rešitev sporov med delavci in delodajalci. Spravni organi pri ACAS imajo zakonsko dolžnost, da pospešujejo poravnave na širokem področju pritožb glede pravic zaposlenih, ki so bile predložene ali bi lahko bile predložene na delovno sodišče. Poravnalni sporazum med posameznikom in njegovim delodajalcem je drug način, s katerim lahko pravno razrešimo zahtevek ali potencialni zahtevek. Lahko je hitra in zanesljiva pot do poravnave, vendar je omejen na določene zahtevke. V nasprotju s poravnavami, doseženimi s pomočjo poravnave pri ACAS, ne more določiti splošne, dokončne poravnave za vse zaposlitvene zahtevke.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Poleg pospeševanja postopka poravnave je vlada English pred kratkim ustanovila novo arbitražno shemo s pomočjo ACAS. V primerjavi z delovnimi sodišči je shema prostovoljna druga možnost za obravnavo zahtevkov zaradi nepravične odpovedi. Odločitev o sporu v okviru te sheme je zaupna, neformalna in hitra. Spore rešujejo spravni organi, ki jih določi ACAS. Kot pri komercialni arbitraži, je tudi tukaj rezultat dokončen, z zelo omejenimi možnostmi za pritožbo. Dodelitev zneska je zaupna.

Družinski spori

Družinski spori

V Angliji in Walesu je sodelovanje v družinskem posredovanju prostovoljno in se uvede pri rešitvi sporov, ki nastanejo v okviru postopkov ločitve ali ločenega življenja v okviru določb domače zakonodaje. Vlada verjame, da bo družinsko posredovanje uspešno le v primeru, če se stranke lahko same odločijo za sodelovanje. Vlada podpira uporabo družinskega posredovanja v ustreznih zadevah. Vse zadeve ne morejo biti rešeni s pomočjo družinskega posredovanja. Ta oblika posredovanja se najpogosteje uporabi pri rešitvi sporov glede otrok in manj za druge zadeve. Družinsko posredovanje pogosto nudijo neodvisne prostovoljne organizacije. Poklic družinskega posrednika je neodvisen.

Ureditev v primeru javno financiranih postopkov

V skladu z zahtevami Kodeksa o financiranju Komisije za pravne zadeve v okviru Zakona o sodstvu iz leta 1999, morajo osebe, ki si prizadevajo za javno financiranje sodnih postopkov v družinskih sporih, najprej preučiti, ali bi posredovanje bila boljša možnost za rešitev spora. To velja za vso Anglijo in Wales. Stranke, ki so deležne javno financiranega družinskega posredovanja v Angliji in Walesu, ne morejo izbirati med vsemi posredniki. Samo usposobljeni posredniki, ki izpolnjujejo kriterije Komisije za pravne storitve, lahko vodijo javno financirano družinsko posredovanje. Neodvisni družinski posredniki bodo za svoje delo zahtevali plačilo. Delovanja neodvisnih družinskih posrednikov, ki vodijo zasebno družinsko posredovanje, ne ureja vlada.

Pravni nasvet

V pomoč ljudem, ki potrebujejo pravno pomoč v poteku postopka družinskega posredovanja, je bila pri Pravnih storitvah vpeljana nova raven pomoči, Pomoč s posredovanjem, da bi ljudem, ki so primerni za pridobitev javnega financiranja, med in po družinskem posredovanju omogočili solicitorjev nasvet (solicitor je odvetnik, ki sme nastopati le pred nižjimi sodišči). Primernost za javno financiranje je predmet običajnih sredstev in preskusov ustreznosti (glej „Pravna pomoč – Združeno kraljestvo“).

Sodni postopek

Če z družinskim posredovanjem ni mogoče rešiti vseh vprašanj, se lahko nekatera vprašanja reši z družinskim posredovanjem in druga, nerešena vprašanja, naslovi na sodišče. Pri družinskih postopkih ni časovnih omejitev, če gre za otroke določene starosti v skladu z ustrezno zakonodajo.

Izvršitev

Sporazumi, doseženi v družinskem posredovanju, so običajno sporazumni sklepi, ki jih nato odobri sodišče in so izvršljivi s pooblastili sodišča. Sporazum, dosežen v družinskem posredovanju, brez sodnega sklepa ni izvršljiv. Sodišče se lahko zaprosi za odstopanje od sklepa. Če se zaprosi za nov sklep, se lahko sodišču predloži sporazum, dosežen pri posredovanju.

Zaupnost

V okoliščinah, ko se posredovanje nanaša na otroke, ni mogoče zagotoviti brezpogojne zaupnosti, saj se v postopku posredovanja lahko razkrijejo podatki o vprašanjih o otrokovi varnosti, glede katerih je treba ukrepati, da bi zaščitili otroka. Primere, ko se posredovanje zaključi s sporazumnim sklepom sodišča, urejajo določbe, ki veljajo za družinske postopke.

Pogodbe

V Angliji in Walesu pri družinskih sporih ne obstaja pogodba, v katero bi lahko vključili klavzulo o družinskem posredovanju. Po zakonu Anglije in Walesa poročeni pari niso predmet poročne premoženjske pogodbe.

Nova tehnologija

Družinsko posredovanje sedaj poteka skoraj vedno v prisotnosti obeh strank; posredniki menijo, da je koristno, da stranki sporazum skleneta skupaj. V prihodnosti ni načrtov za potek javno financiranega družinskega posredovanja prek elektronskih sredstev.

Spori med posamezniki

Stranke, ki se pri rešitvi spora odločijo za uporabo ARS, lahko izberejo način in ponudnika po lastni izbiri glede na izvor spora. Medtem ko vključitev ARS običajno ni obvezna, so določbe o ARS v pogodbah obvezujoče, v kolikor so izrecne. Pravilnik o civilnih postopkih (Pravilnik o sodiščih v Angliji in Walesu) določa, da mora sodstvo v ustreznih primerih pospeševati uporabo alternativnih rešitev sporov. Izvensodnih postopkov ne ureja zakon.

Vprašanja glede tega, kaj je potrebno storiti pred uporabo ARS, financiranja, sodelovanja s sodiščem in vrste rešitev so podobna tistim, podrobno opisanim v delu Spori med podjetji

Drugi posebni primeri

Številne sheme pomagajo pri rešitvi sporov med posamezniki in oblastmi ali strokovnjaki. Spodaj je seznam organizacij, vključno z njihovimi področji delovanja, vendar seznam ni izčrpen.

V primeru, ko ne obstajajo sheme, lahko stranke, ki se pri rešitvi spora odločijo za uporabo ARS, izberejo način in ponudnika po lastni izbiri glede na izvor spora. Medtem ko vključitev ARS običajno ni obvezna, so določbe o ARS v pogodbah obvezujoče, v kolikor so izrecne. Pravilnik o civilnih postopkih (Pravilnik o sodiščih v Angliji in Walesu) določa, da mora sodstvo v ustreznih primerih pospeševati uporabo alternativnih rešitev sporov. Izvensodnih postopkov ne ureja zakon, razen nekaterih shem varuha človekovih pravic in arbitraže, ki so ustanovljene na podlagi parlamentarnega zakona.

Vprašanja glede tega, kaj je potrebno storiti pred uporabo ARS, financiranja, sodelovanja s sodiščem in vrste rešitev so podobna tistim, podrobno opisanim v delu Spori med podjetji.

Drugi posebni primeri PDF File (PDF File 107 KB) (na primer odnosi z organi oblasti, zdravstveno dejavnostjo, pravnimi zastopniki, notarji itd.)

Nadaljnje informacije

Dodatne informacije o rešitvi težav brez sodišča lahko najdete v zloženki „Alternative sodnemu postopku“ English PDF File (PDF File 346 KB).

Zloženke lahko dobite tudi na spodnjem naslovu:

LSC Leaflet Line

St Ives Direct,

Enterprises Way

Edenbridge

Kent TN8 6HF

telefon: 0845 3000 343 (samo v Združenem kraljestvu)

fax: + 44 1732 860270

e-pošta: lscleafletline@direct.st-ives.co.uk

« Alternativne rešitve sporov - Splošne informacije | Združeno kraljestvo - Splošne informacije »

back

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 14-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo