Navigacijska pot

O portalu

Na spletišču lahko najdete informacije in uporabne povezave o javni upravi Evropske komisije, vključno s statističnimi podatki o osebju, kraju, proračunu, možnostih zaposlitve v tej instituciji in o tem, kako Evropska komisija skrbi za visokokakovostno javno upravo.

Portal je trenutno na voljo v 22 uradnih jezikih EU.Nekaj posebnih razdelkov je na voljo samo v treh jezikih (nemškem, angleškem in francoskem).

Commission civil service