Sökväg

Arbete ute i världen

För att få en fast anställning vid EU-kommissionens tjänst för yttre representation måste du bli godkänd i ett allmänt uttagningsprov.

Delegationerna använder sig i stor utsträckning av lokalt anställd personal.Även denna personal är i regel fast anställd, men anställningsvillkoren skiljer sig från dem som gäller för tjänstemän.Lediga tjänster för lokalt anställd personal vid delegationerna annonseras vanligen i de största dagstidningarna i det aktuella landet.

Om du funderar på tillfälligt arbete kan följande vara av intresse för dig:

  • Ansökningsomgångar för enskilda experter som vill arbeta med tekniskt stöd i länder utanför EU inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete.<0
  • Programmet Junior Experts in Delegation, som ger utvalda sökande möjlighet att få anställning på samma villkor som den övriga administrativa och tekniska personalen vid en delegation under två år.

Läs mer om hur det är att arbeta vid EU-kommissionens tjänst för yttre representation.

Commission civil service