Sökväg

Arbete ute i världen

För att få en fast anställning vid EU-kommissionens tjänst för yttre representation måste du bli godkänd i ett allmänt uttagningsprov.

Delegationerna använder sig i stor utsträckning av lokalt anställd personal.Även denna personal är i regel fast anställd, men anställningsvillkoren skiljer sig från dem som gäller för tjänstemän.Lediga tjänster för lokalt anställd personal vid delegationerna annonseras vanligen i de största dagstidningarna i det aktuella landet.

Om du funderar på tillfälligt arbete kan följande vara av intresse för dig:

Läs mer om hur det är att arbeta vid EU-kommissionens tjänst för yttre representation.

Commission civil service