Navigačný riadok

Zamestnanie po celom svete

Spôsob ako sa stať stálym pracovníkom zahraničnej služby je prejsť skúškami verejného výberového konania.

Delegácie však širokom rozsahu využívajú miestnych zamestnancov, ktorí sú väčšinou zamestnaní na časovo neobmedzenej báze, aj keď ich zmluvné podmienky sú odlišné od podmienok úradníkov.Oznámenia o voľných miestach na delegáciách sú vo všeobecnosti uverejňované v najčítanejších novinách v dotknutom štáte.

Pokiaľ ide o dočasné pracovné miesta, vás možno upúta:

Podrobnejšie informácie o kariére člena zahraničnej služby Európskej komisie.

Commission civil service