Ścieżka nawigacji

Praca w różnych krajach świata

Aby zostać stałym pracownikiem Służby Zagranicznej należy przystąpić do egzaminu w formie otwartego konkursu.

Jednak przedstawicielstwa Komisji zatrudniają często pracowników miejscowych, którzy są na ogół zatrudniani na podstawie umowy na czas nieokreślony, chociaż warunki takiej umowy różnią się od warunków umów z urzędnikami zatrudnionymi na stałe. Ogłoszenia o możliwości zatrudnienia w charakterze miejscowego pracownika w przedstawicielstwie Komisji są na ogół zamieszczane w najważniejszych dziennikach danego kraju.

Jeśli chodzi o pracę tymczasową, mogą Państwa zainteresować następujące możliwości:

Więcej informacji na temat pracy dla Służby Zewnętrznej Komisji Europejskiej.

Commission civil service