Navigācijas ceļš

Darbs visā pasaulē

Lai kļūtu par ierēdni ārlietu dienestā, jums ir jāiztur vispārējs konkurss.

Protams, pārstāvniecības plaši izmanto vietējos darbiniekus, ar kuriem parasti tiek slēgts beztermiņa līgums. Šie līgumi tomēr atšķiras no ierēdņu līgumiem. Paziņojumus par vietējo darbinieku vakancēm pārstāvniecībās parasti publicē attiecīgās valsts populārākajos laikrakstos.

Pagaidu darbam varat aplūkot:

Klikšķiniet uz saites, lai uzzinātu vairāk par karjeras iespējām Eiropas Komisijas Ārlietu dienestā.

Commission civil service