Navigatsioonitee

Töö mujal maailmas

Välisteenistuses töötamiseks tuleb läbida avalik konkurss.

Delegatsioonides töötavad enamasti kohaliku lepinguga töötajaid, kes on tööle võetud määramata ajavahemikuks. Nende lepingutingimused erinevad alalise ametniku töölepingust.Teave kohaliku töölepinguga delegatsiooni töötamise võimaluste kohta avaldatakse tavaliselt asjaomase riigi suuremates päevalehtedes.

Ajutise töö kohta teabe leidmiseks tutvuge:

Lisateave Euroopa Komisjoni välisteenistuses töötamiseks.

 

Commission civil service