Cesta

Práce ve světě

Chcete-li se stát stálým zaměstnancem zahraniční služby, musíte projít zkouškou v otevřeném výběrovém řízení.

Delegace však ve velké míře využívají místní zaměstnance, kteří jsou obvykle zaměstnáváni na dobu neurčitou. Jejich smluvní podmínky se nicméně liší od smluvních podmínek úředníků. Volná pracovní místa pro místní zaměstnance v delegacích jsou obvykle zveřejňována v nejprodávanějších novinách v dotyčné zemi.

Pokud jde o dočasná pracovní místa, mohly by vás zajímat tyto informace:

Zde naleznete více informací o kariéře u zahraniční služby Evropské komise.

Commission civil service