Навигационна пътека

Работа по света

За да станете постоянен служител на ГД „Външни отношения“ трябва да преминете през открит конкурс.

При все това делегациите на Комисията използват голям брой местни служители, които обикновено имат постоянни договори, въпреки че договорните условия се различават от тези на длъжностните лица.Свободните работни места за местни служители в делегациите обикновено се публикуват в най-четените вестници в съответната страна.

Във връзка с временните постове обърнете внимание на:

Научете повече за кариерата като член на Службата за външна дейност на Европейската комисия.

Commission civil service