Sökväg

Praktik

EU-kommissionen erbjuder två praktikperioder på fem månader för dig som nyligen avlagt högskoleexamen och som vill skaffa dig arbetslivserfarenhet från en av kommissionens avdelningar.Möjligheten att göra praktik har funnits i 45 år och över 30 000 personer har fått ett fem månader långt smakprov på arbetet vid kommissionen.Många EU-tjänstemän är före detta praktikanter och till och med vissa kommissionärer!

I allmänhet börjar praktikperioden den 1 mars respektive den 1 oktober varje år.Sista inlämningsdag för ansökan är den 1 september för praktiken som börjar i mars och den 1 mars för den period som börjar i oktober.

Det finns två typer av praktik:

  • Praktik som handläggare – alla avdelningar utom generaldirektoratet för översättning
    Praktikanternas uppgifter är normalt sådana som ges till en handläggare i början av karriären, t.ex. att sammanställa information och dokumentation, organisera arbetsgrupper, forum, offentliga utfrågningar och möten, utarbeta rapporter och svara på förfrågningar, delta i gruppmöten, hjälpa till med arkivering och språkgranska texter.
  • Praktik som översättare – endast generaldirektoratet för översättning
    Praktikanterna gör sin praktik i en enhet där de översätter till sitt modersmål.De utför i stort sett samma arbete som de ordinarie översättarna och översätter vanligen från minst två officiella EU-språk till sitt modersmål.Översättningarna granskas av erfarna översättare.En del praktikanter får praktisera på en stödenhet inom generaldirektoratet för översättning.

Mer information om hur urvalet går till, arbetsvillkor, ekonomisk ersättning och andra förmåner finns på webbplatsen om kommissionens praktikplatser.

Commission civil service