Sökväg

Praktik

EU-kommissionen erbjuder två praktikperioder på fem månader för dig som nyligen avlagt högskoleexamen och som vill skaffa dig arbetslivserfarenhet från en av kommissionens avdelningar.Möjligheten att göra praktik har funnits i 45 år och över 30 000 personer har fått ett fem månader långt smakprov på arbetet vid kommissionen.Många EU-tjänstemän är före detta praktikanter och till och med vissa kommissionärer!

I allmänhet börjar praktikperioden den 1 mars respektive den 1 oktober varje år.

Mer information om hur urvalet går till, arbetsvillkor, ekonomisk ersättning och andra förmåner finns på webbplatsen om kommissionens praktikplatser.

Det finns två typer av praktik:

  • Praktik som handläggare – alla avdelningar utom generaldirektoratet för översättning
    Praktikanternas uppgifter är normalt sådana som ges till en handläggare i början av karriären, t.ex. att sammanställa information och dokumentation, organisera arbetsgrupper, forum, offentliga utfrågningar och möten, utarbeta rapporter och svara på förfrågningar, delta i gruppmöten, hjälpa till med arkivering och språkgranska texter.
  • Praktik som översättare – endast generaldirektoratet för översättning
    Praktikanterna gör sin praktik i en enhet där de översätter till sitt modersmål.De utför i stort sett samma arbete som de ordinarie översättarna och översätter vanligen från minst två officiella EU-språk till sitt modersmål.Översättningarna granskas av erfarna översättare.En del praktikanter får praktisera på en stödenhet inom generaldirektoratet för översättning.
Commission civil service