Navigacijska pot

Pripravništvo

Komisija vsako leto razpiše dve obdobji petmesečnega pripravništva za posameznike (po francosko stage), ki so nedavno diplomirali in želijo z delovno prakso bolje spoznati delo Komisije.Program pripravništva obstaja 45 let, v njem pa je sodelovalo že več kot 30 000 ljudi, med njimi tudi številni uradniki institucij EU in celo nekateri komisarji.

Obdobji pripravništva se ponavadi začneta 1. marca in 1. oktobra vsako leto.

Več informacij o izbirnem postopku, delovnih pogojih, denarnem nadomestilu in drugih ugodnostih je na voljo na spletišču Komisije o pripravništvu.

Obstajata dve vrsti pripravništva:

  • Pripravništvo v upravnih službah (vse službe razen Generalnega direktorata za prevajanje)
    Pripravniki v upravnih službah načeloma opravljajo enako delo kot uradniki upravljavci na začetku poklicne poti v Komisiji:zbiranje informacij in dokumentacije, organiziranje delovnih skupin, forumov, javnih predstavitev mnenj in sestankov, arhiviranje, jezikovni pregled besedil itd.
  • Pripravništvo v službi za pisno prevajanje (samo Generalni direktorat za prevajanje)
    Pripravniki prevajalci so dodeljeni prevajalski enoti svojega maternega jezika.Pripravniki opravljajo enako delo kot drugi prevajalci – prevajajo v svoj materni jezik iz vsaj dveh uradnih jezikov EU.Delo pripravnikov pregledujejo izkušeni sodelavci uradniki.Nekateri pripravniki so lahko dodeljeni tudi podporni enoti v tem generalnem direktoratu.

 

Commission civil service