Navigačný riadok

Stáže

Ponúkame dve päťmesačné obdobia odbornej prípravy („stáže“) pre ľudí, ktorí práve získali vysokoškolský diplom a ktorí by sa radi oboznámili s fungovaním našej práce a získali pracovnú prax na jednom z odborov Komisie.Tento program funguje už 45 rokov a viac ako 30 000 ľudí využilo výhody tejto päťmesačnej životnej skúsenosti na Komisii, spomedzi nich je veľa európskych zamestnancov verejnej správy ex-stážistami a dokonca aj niektorí Európski komisári!

Obdobie stáže sa zvyčajne začína 1. marca a 1. októbra každý rok.

Viac informácií o postupe výberu, pracovných podmienkach, finančnej podpore a ďalších výhodách nájdete na internetových stránkach Komisie o stážach.

Existujú dva druhy stáží:

•         Správna odborná príprava (všetky útvary okrem generálneho riaditeľstva pre preklady)
Ako správny stážista bude vaša práca zvyčajne rovnocenná práci úradníkov „administrátorov“ na začiatku ich kariéry v Komisii, t. j. získavanie informácií a dokumentov, organizovanie pracovných skupín, fór, verejných vypočutí a stretnutí, príprava správ a odpovedanie na dopyty, účasť na poradách tímu, zakladanie písomností, jazykové revízie textov atď. 

•         Odborná príprava v oblasti prekladov písomností – len generálne riaditeľstvo pre preklady
Budete pridelení na prekladateľské oddelenie k prekladateľom podľa vášho rodného jazyka.Budete vykonávať rovnaké úlohy ako vaši kolegovia, prekladať do vášho rodného jazyka z aspoň dvoch ďalších jazykov Spoločenstva.Vaša práca bude revidovaná skúsenými služobne staršími pracovníkmi.Niektorí stážisti môžu byť pridelení k podpornému oddeleniu v rámci generálneho riaditeľstva.

 

Commission civil service