Ścieżka nawigacji

Praktyki

Komisja oferuje dwa razy w roku pięciomiesięczne praktyki zawodowe dla osób, które niedawno uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych i które pragną zrozumieć, na czym polega praca w Komisji, oraz zdobyć doświadczenie zawodowe w jednym z departamentów Komisji. Komisja prowadzi program praktyk od 45 lat i ponad 30 tysięcy osób skorzystało już z tej możliwości bezpośredniego poznania życia w Komisji. Wielu spośród byłych stażystów to dzisiejsi urzędnicy europejskiej służby cywilnej, a kilku zostało nawet komisarzami europejskimi!

Praktyki zaczynają się zwykle 1 marca i 1 października każdego roku.

Więcej informacji na temat procesu selekcji, warunków pracy, świadczeń finansowych i innych świadczeń można znaleźć na stronach internetowych poświęconych praktykom w Komisji.

Istnieją dwa rodzaje praktyk: 

  • Szkolenie administracyjne pracowników (dotyczy wszystkich służb Komisji z wyjątkiem Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych)
    Stażyści administracyjni wykonują zwykle pracę podobną do tej, jaką powierza się urzędnikom „administratorom" w początkowym okresie ich kariery zawodowej w Komisji, np. zbieranie informacji i dokumentacji, organizowanie grup roboczych, forów, publicznych przesłuchań i zebrań, opracowywanie sprawozdań i udzielanie odpowiedzi na pytania, uczestnictwo w zebraniach zespołu, archiwizacja, sprawdzanie tekstów pod względem językowym itd. 
  • Szkolenie pracowników w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych
    Stażysta zostaje przydzielony do działu odpowiedzialnego za tłumaczenia na jego język ojczysty. Wykonuje taką samą pracę, jak jego koledzy zatrudnieni tam na stałe, tłumacząc teksty na swój język ojczysty z co najmniej dwóch innych języków Wspólnoty. Jego pracę sprawdzają doświadczeni pracownicy tego działu. Niektórzy stażyści mogą zostać przydzieleni do działu pomocniczego w dyrekcji generalnej.
Commission civil service