Navigācijas ceļš

Prakse

Eiropas Komisija organizē divus piecu mēnešu prakses periodus jaunajiem augstskolu absolventiem, kas vēlas gūt labu izpratni par tās darbu un profesionālu pieredzi kādā no tās dienestiem.Programma pastāv jau 45 gadus, un vairāk nekā 30 000 cilvēku šādi piecus mēnešus baudījuši dzīvi Komisijā. Daudzi Eiropas ierēdņi un pat daži komisāri ir bijušie praktikanti!

Parasti prakse Komisijā sākas katru gadu 1. martā un 1. oktobrī.

Papildu informācijai par atlases procedūru, darba nosacījumiem, stipendijām un citām priekšrocībām skatietKomisijas praksei veltītās tīmekļa vietnes.

Ir divu veidu prakse:

•         Administratīvā prakse (visi dienesti, izņemot Tulkošanas ģenerāldirektorātu):
principā runa ir par pienākumiem, kādi varētu būt ierēdņiem '"administratoriem"viņu karjeras sākumā Komisijā, t.i., informācijas un dokumentu kompilācija, darba grupu, forumu, publisku diskusiju vai sanāksmju organizēšana, ziņojumu sagatavošana, atbilžu sagatavošana atbilstoši informācijas pieprasījumiem, līdzdalība komandas sanāksmēs, kārtošanas uzdevumi, tekstu rediģēšana u.c.

•         Tulkošanas prakse (vienīgi Tulkošanas ģenerāldirektorāts):
praktikanti tiek piesaistīti kādai nodaļai, kurā strādā viņu dzimtās valodas tulkotāji. Viņu darbs pielīdzināms viņu kolēģu ierēdņu darbam, t.i., tulkot uz viņu dzimto valodu no vismaz divām Kopienas valodām. Viņu darbus rediģē pieredzējuši tulkotāji.  Dažus praktikantus var piesaistīt Tulkošanas ģenerāldirektorāta tehniskā atbalsta nodaļai.

Commission civil service