Naršymo kelias

Stažuotės

Neseniai įgijusiems universiteto diplomą asmenims, norintiems suprasti mūsų darbą ir įgyti profesinės patirties viename iš Komisijos padalinių, siūlome penkių mėnesių trukmės stažuotes.Programa vykdoma 45 metus, ir per 30 000 joje dalyvavusių žmonių per penkis mėnesius patyrė darbo Komisijoje skonį.Daugelis iš buvusiųjų stažuotojų tapo ES institucijų tarnautojais, o kai kurie netgi Europos Komisijos nariais!

Paprastai stažuotės kiekvienais metais prasideda kovo 1 d. ir spalio 1 d. 

Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą, darbo sąlygas, stipendijas ir kitas išmokas rasite Komisijos stažuočių svetainėse.

Stažuotės būna dviejų rūšių:

  • Administracinio darbo stažuotės (visose tarnybose, išskyrus Vertimo raštu generalinį direktoratą)
    Stažuotojai paprastai dirba tokį patį darbą, kaip pareigūnai administratoriai karjeros Komisijoje pradžioje, pvz.:renka informaciją ir dokumentus, organizuoja darbo grupes, forumus, viešus svarstymus ir susitikimus, rengia ataskaitas ir atsakinėja į užklausas, dalyvauja grupių susitikimuose, sistemina dokumentus, tikrina tekstų kalbą ir t. t. 
  • Vertimo raštu stažuotės (tik Vertimo raštu generaliniame direktorate)
    Būsite paskirtas dirbti Vertimo raštu skyriuje su vertėjais, verčiančiais į jūsų gimtąją kalbą.Dirbsite tą patį darbą kaip jūsų kolegos:versite tekstus iš bent dviejų kitų Bendrijos kalbų į gimtąją kalbą.Jūsų darbą tikrins patyrę vertėjai.Kai kurie stažuotojai gali būti paskirti dirbti pagalbiniame generalinio direktorato skyriuje.
Commission civil service