Navigációs útvonal

Szakmai gyakorlat

Azok számára, akik a közelmúltban szerezték meg egyetemi diplomájukat, szeretnének megismerkedni a Bizottság tevékenységével, és munkatapasztalatot kívánnak szerezni intézményünknél, lehetőséget biztosítunk arra, hogy házon belüli képzésben (ún. szakmai gyakorlaton) vegyenek részt. A képzés évente két alkalommal indul, és öt hónapig tart.A program 45 éve működik, s az évek során több mint 30 000 ember kóstolt bele a bizottsági munkába. Sokuk ma már európai köztisztviselőként dolgozik, sőt, a biztosok között is vannak, akik gyakornokként kezdték bizottsági pályafutásukat!

A szakmai gyakorlat első öt hónapja rendszerint március 1-jén, második öt hónapja pedig október 1-jén kezdődik meg.

A gyakornokok felvételével, a munkafeltételekkel, a pénzügyi támogatással és egyéb juttatásokkal kapcsolatban további információkkal szolgál az Európai Bizottság Gyakornoki Irodájának weboldala.

A Bizottság a következő két szakmai gyakorlati programot működteti: 

  • Igazgatási szakmai gyakorlat (házon belüli képzés a Bizottság valamennyi szolgálatánál, kivéve a Fordítási Főigazgatóságot)
    Az igazgatási gyakornokok munkája nagy vonalakban megegyezik azzal a feladatkörrel, melyet az AD-besorolású tisztviselők bizottsági pályafutásuk kezdetén betöltenek. Ide tartoznak többek között a következő tevékenységek: információgyűjtés, dokumentációkészítés, munkacsoportok, fórumok, közmeghallgatások és ülések megszervezése, jelentések elkészítése, kérdések megválaszolása, csoportüléseken történő részvétel, nyilvántartás, szövegek lektorálása stb. 
  • Fordítói szakmai gyakorlat (kizárólag a Fordítási Főigazgatóságon biztosított házon belüli képzés)
    A gyakornokokat azon a fordítói osztályon helyezik el, melynek munkatársai a gyakornok anyanyelvére fordítanak.Tisztviselőként dolgozó kollégáikhoz hasonlóan a gyakornokok feladata is az, hogy anyanyelvükre fordítsanak legalább két másik hivatalos közösségi nyelvből.Fordításaikat az adott osztályon dolgozó tapasztalt fordítók lektorálják.Egyes esetekben arra is sor kerülhet, hogy a gyakornokokat a főigazgatóság támogatási tevékenységet végző csoportjaihoz osztják be.

 

Commission civil service