Navigointipolku

Harjoittelijat

 

Euroopan komissio tarjoaa mahdollisuuden viiden kuukauden työharjoitteluun yliopistosta vastavalmistuneille, jotka haluavat saada käsityksen komission toiminnasta ja hankkia työkokemusta jossakin komission osastossa.Työharjoitteluohjelma on ollut toiminnassa 45 vuotta ja viiden kuukauden harjoittelijoita on ollut yli 30 000. Monista on sittemmin tullut EU-virkamiehiä ja joistakin jopa komissaareja. 

Harjoittelujaksot alkavat yleensä maaliskuun ja lokakuun alussa.Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 1.

Lisätietoa valintamenettelystä, työehdoista, avustuksista ja muista eduista on harjoitteluasioiden verkkosivustolla.

Harjoittelua on kahdenlaista:

  • Hallinnollinen työharjoittelu (kaikki muut yksiköt paitsi käännöstoimen pääosasto)
    Hallinnollisessa työharjoittelussa työtehtävät vastaavat yleensä uransa alussa olevan hallintovirkamiehen  töitä, eli tehtäviin kuuluu esimerkiksi tietojen ja asiakirjojen keräämistä, työryhmien, tilaisuuksien, julkisten kuulemisten ja kokousten järjestämistä, raporttien laatimista ja tiedusteluihin vastaamista, ryhmäkokouksiin osallistumista, arkistointia, tekstien kielentarkistusta. 
  • Käännösharjoittelu – vain käännöstoimen pääosasto
    Harjoittelijat työskentelevät oman äidinkielensä käännösyksikössä.Harjoittelijat tekevät samaa työtä kuin vakinaiseen henkilöstöön kuuluvat kääntäjät, eli kääntävät äidinkielelleen vähintään kahdesta muusta yhteisön kielestä.Kokeneet ja virkaiältään vanhemmat kääntäjät tarkastavat harjoittelijoiden käännökset.Muutama harjoittelija voidaan sijoittaa johonkin käännöstoimen pääosaston tukiyksikköön.

 

Commission civil service