Navigatsioonitee

Praktika

Hiljuti ülikooli diplomi omandanud kodanikud, kes sooviksid tutvuda meie tööga ning saada mõnes Euroopa Komisjoni osakonnas töökogemusi, võivad seda teha 5-kuulise praktika raames.Praktikaprogramme korraldatakse juba 45 aastat ning üle 30 000 praktikandi on saanud osaleda komisjoni töös. Paljud ELi ametnikud ning isegi mõned endised volinikud on selle praktika läbinud!

Praktikaperioodid algavad tavaliselt 1. mail ja 1. oktoobril.Kui praktikaperiood algab 1.märtsil.

Lisateave praktikale võtmise menetluse, töötingimuste, finantstoetuste ja muu kohta on saadaval praktikaameti Deutsch (de) English (en) français (fr) veebisaidil.

Praktikavõimalusi on kaht liiki: 

  • haldustalitustes (kõik talitused, v.a kirjaliku tõlke peadirektoraat)
    Haldustööd tegeva praktikandina teete sama tööd nagu administraatorid oma ametialase tegevuse alguses komisjoni tööle tulles: teabe kogumine ja dokumenteerimine, töörühmade, foorumite, avalike ärakuulamiste ning koosolekute korraldamine, aruannete koostamine, päringutele vastamine, töörühmade koosolekutel osalemine, dokumendihaldus, keelekorrektsioon, jne. 
  • tõlkepraktika (ainult kirjaliku tõlke peadirektoraadis)
    Teid määratakse tööle teie emakeelsesse tõlkimisosakonda.Teete sama tööd nagu kolleegid, tõlkides tekste oma emakeelde vähemalt kahest ELi ametlikust keelest.Teie tõlked vaatab läbi kogenum kolleeg.Mõned praktikandid võivad töötada ka sama peadirektoraadi abiteenistustes.

 

Commission civil service