Sti

Praktikophold

Hvert år tilbyder vi to 5-måneders praktikperioder for nybagte universitetsuddannede, som ønsker at få indsigt i, hvordan vi arbejder, og praktisk erfaring i en af Kommissionens afdelinger.Muligheden for at komme i praktik har eksisteret i 45 år, og over 30 000 praktikanter har fået en 5-måneder lang smagsprøve på arbejdet i Kommissionen, herunder mange senere EU-tjenestemænd og endda kommissærer!

Praktikperioden begynder som regel hhv. den 1. marts og den 1. oktober hvert år.

Du kan finde flere oplysninger om praktikantudvælgelse, arbejdsvilkår, stipendier og andre ydelser på Kommissionens websted om praktikophold.

Der er to former for praktikophold:

  • Praktikophold som administrator - alle afdelinger med undtagelse af Generaldirektoratet for Oversættelse
    Som administrativ praktikant vil du normalt udføre et arbejde, der svarer til det, som en fastansat administrator laver i starten af sin karriere, f.eks. indsamling af information og dokumentation, tilrettelæggelse af arbejdsgrupper, diverse fora, offentlige høringer og møder, udarbejdelse af rapporter, besvarelse af forespørgsler, deltagelse i gruppemøder, arkivering eller sprogrevision af tekster. 
  • Praktikophold som oversætter - udelukkende Generaldirektoratet for Oversættelse
    Du bliver tilknyttet en oversættelsesafdeling med oversættere, der har samme modersmål som dig.Du udfører det samme arbejde som de fastansatte oversættere, dvs. oversættelse til dit modersmål fra mindst to andre EU-sprog.Dine oversættelser bliver revideret af erfarne oversættere.Nogle praktikanter tilknyttes et af støttekontorerne i Generaldirektoratet for Oversættelse.

 

Commission civil service