Cesta

Stáže

Nabízíme dvě pětiměsíční období stáží pro absolventy vysokých škol, kteří mají zájem poznat naši práci a získat praxi v některém z útvarů Komise. Program běží již 45 let a této pětiměsíční ochutnávky života v Komisi využilo více než 30 000 osob. Mezi nimi je mnoho současných evropských úředníků, a dokonce několik evropských komisařů.

Stáže obvykle začínají každý rok 1. března a 1. října.

Více informací o výběrovém řízení, pracovních podmínkách, finančních grantech a dalších výhodách najdete na internetových stránkách Komise o stážích.

Existují dva typy stáží:

  • Administrativní stáž (všechny útvary kromě generálního ředitelství pro překlady)
    Vaše práce administrativního stážisty by obvykle odpovídala práci "administrátorů" na počátku jejich kariéry v Komisi, např. by šlo o kompilaci informací a dokumentace, organizaci pracovních skupin, fór, veřejných slyšení a schůzek, přípravu zpráv a odpovídání na dotazy, účast na schůzkách týmu, archivaci, jazykovou revizi textů atd. 
  • Stáž v oblasti písemných překladů – pouze generální ředitelství pro překlady
    Budete přiřazeni k překladatelskému odboru s překladateli vašeho mateřského jazyka. Budete dělat stejnou práci jako vaši kolegové, tj. budete překládat do svého mateřského jazyka nejméně ze dvou jiných jazyků Společenství. Vaši práci budou revidovat zkušení zaměstnanci. Někteří stážisté mohou být přiřazeni k podpůrnému oddělení, které přímo nevykonává překlady.

 

Reference Documents

Commission civil service