Навигационна пътека

Стажове

Предлагаме два петмесечни периода за служебно обучение („стажове“) за наскоро дипломирали се хора, които желаят да разберат как работим и да натрупат трудов стаж в един от отделите на Комисията.Тази програма съществува от 45 години и над 30 000 души са се възползвали от възможността да вкусят от живота в Комисията за пет месеца, включително много настоящи европейски служители и дори някои комисари.

Стажовете обикновено започват на 1 март и 1 октомври всяка година.

Повече подробности за процедурата на подбор, условията на труд, безвъзмездните средства и други привилегии ще намерите на уебсайта за стажове в Комисията.

Има два вида стажове:

  • Административно служебно обучение (всички служби с изключение на Генерална дирекция „Писмени преводи“)
    Работата ви като административен стажант обикновено е същата като тази на „администраторите“ в началото на кариерата им в Комисията, т.е. комплектуване на информация и документация, организиране на работни групи, форуми, обществени изслушвания и заседания, подготвяне на доклади и отговори на запитвания, участие в срещи на екипа, деловодство, езикова редакция на текстове и т.н.
  • Служебно обучение по писмени преводи – само в ГД „Писмени преводи“
    Ще бъдете прикрепени към звено на преводачи от родния ви език.Ще вършите същата работа като своите колеги от персонала – превод на родния ви език от поне два други езика на Общността.Работата ви ще бъде редактирана от опитни старши служители.Някои стажанти могат да бъдат прикрепени към поддържащо звено в генералната дирекция.
Commission civil service