Sökväg

Tillfälligt anställda

Vad gör tillfälligt anställda på kommissionen?

Som tillfälligt anställd kan du få utföra mycket skiftande arbetsuppgifter inom en av följande kategorier:

  • a) Udda (högt specialiserade uppgifter) eller tillfälliga arbetsuppgifter.
  • b) Assistans vid personalbrist när reservlistorna från uttagningsproven är uttömda.
  • c) Arbete för kommissionärernas kanslier (kabinetten).
  • d) Arbete där det ställs särskilda krav inom den vetenskapliga sektorn.

Som tillfälligt anställd inom kategori d kan du arbeta vid något av EU:s olika forskningscentrum för att främja forskning och förvalta de europeiska ramprogrammen för forskning och utveckling. Som tillfälligt anställd i kategori c kan du arbeta i kansliet för en kommissionär under hans eller hennes mandatperiod.

Tillfälligt anställda i kategorierna a och b kan anställas för att utföra i princip samma slags arbete som kommissionens fast anställda tjänstemän. Detta beror dock på t.ex. tillfälliga behov inom kommissionen och det aktuella läget i fråga om att tillsätta lediga tjänster.

Hur blir man tillfälligt anställd?

Var hittar jag information om tillfälliga tjänster?

Om ett generaldirektorat vill rekrytera en tillfälligt anställd för ett högspecialiserat arbete eller för tillfälliga arbetsuppgifter (kategori a), skickas platsannonsen samt profilen för den person de söker till medlemsstaternas ständiga representationer och dessa publiceras även på EPSO:s webbplats. Generaldirektoratet kan också annonsera om den lediga tjänsten på sin egen webbplats, så det är värt att kontrollera dessa platser regelbundet om du skulle vilja arbeta för ett särskilt generaldirektorat.

Du kan också ansöka om tillfällig anställning genom att lämna uppgifter om dig själv i databasen EU CV online.

Karriär och förmåner

Karriärutsikter

När du rekryterats som tillfälligt anställd kommer du att få en lönegrad beroende på vilken tjänst det gäller och på din tidigare yrkeserfarenhet.

Även om reglerna varierar för hur lång en tillfällig anställning ursprungligen får vara och hur den senare kan förlängas, gäller i regel att kommissionen får ha tillfälligt anställda i kategorierna a, b och d under maximalt sex år och att tillfälligt anställda i en kommissionärs kansli får arbeta under en tid som är kopplad till kommissionärens mandatperiod.

Tillfälligt anställda omfattas av samma årliga bedömning av personalen som tillämpas på fast anställda tjänstemän.

Löner och förmåner

En tillfälligt anställd har i huvudsak samma lön, förmåner och arbetsvillkor som en fast anställd tjänsteman. Detta omfattar alla familjetillägg (inklusive utlandstillägget), socialförsäkringsförmåner som sjukförsäkring och pension (pensionsrätterna samlas på samma sätt som för fast anställda tjänstemän), skattevillkor, ledighet av familjeskäl, årlig ledighet och arbetstider. Läs mer i avsnittet Fast anställda tjänstemän.

Som tillfälligt anställd kan du också ha rätt till en tillfällig arbetslöshetsersättning när din anställning löper ut. För mer information, se Avdelning 2 (Tillfälligt anställda) i Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen

Commission civil service