Navigacijska pot

Začasni uslužbenci

Kakšno je delo začasnih uslužbencev Komisije?

Komisija zaposluje začasne uslužbence za različne delovne naloge:

  • (a) za nestandardno oziroma visokospecializirano delo ali začasne naloge;
  • (b) za zapolnjevanje delovnih mest, kadar na rezervnih seznamih javnih natečajev ni več kandidatov;
  • (c) za delo v kabinetih evropskih komisarjev in
  • (d) za posebne potrebe na področju znanosti.

Začasni uslužbenci iz točke (d) lahko delajo v enem od raziskovalnih središč, ki jih je EU ustanovila za spodbujanje raziskav ter upravljanje evropskih okvirnih programov za raziskave in razvoj. Začasni uslužbenci iz točke (c) lahko postanejo del kabineta posameznega komisarja v času njegovega mandata.

Začasni uslužbenci iz točk (a) in (b) lahko delajo na različnih področjih in opravljajo podobne naloge kot redno zaposleni uradniki Komisije, njihovo delo pa je odvisno od trenutnih potreb Komisije in stanja glede zapolnjevanja prostih delovnih mest.

Kako do začasne zaposlitve

Kje najdem informacije o prostih delovnih mestih za začasne uslužbence?

Kadar želi generalni direktorat zaposliti začasnega uslužbenca za visokospecializirano delo ali začasno nalogo (točka (a)), o razpisu prostega delovnega mesta in zahtevanem profilu kandidata obvesti stalna predstavništva držav članic, razpis pa objavi na spletišču EPSO. Razpis prostega delovnega mesta bo morda objavljen tudi na spletišču zadevnega generalnega direktorata, zato vam priporočamo, da redno preverjate spletna mesta generalnih direktoratov, ki vas še posebej zanimajo.

Za delo začasnega uslužbenca se lahko prijavite tudi z objavo življenjepisa v spletni zbirki življenjepisov EU CV online.

Poklicna pot in ugodnosti

Poklicna pot

Začasni uslužbenci so ob zaposlitvi razvrščeni v plačni razred glede na vrsto delovnega mesta in delovne izkušnje.

Čeprav so pravila o trajanju začetne pogodbe in njenem podaljšanju različna, lahko začasni uslužbenci iz točk (a), (b) in (d) za Komisijo praviloma delajo največ šest let, pogodbe začasnih uslužbencev, zaposlenih v kabinetu komisarja, pa so omejene s trajanjem njegovega mandata.

Delo začasnih uslužbencev se ocenjuje v vsakoletnem postopku ocenjevanja osebja Komisije, kot to velja tudi za redno zaposlene uradnike.

Plača in druge ugodnosti

Plača, ugodnosti in delovni pogoji za začasne uslužbence so načeloma enaki kot za redno zaposlene uradnike. To zajema družinske dodatke (tudi izselitveni dodatek), ugodnosti socialne varnosti, kot sta zdravstveno zavarovanje in pokojnina (pokojninske pravice začasni uslužbenci pridobivajo na enak način kot redno zaposleni uradniki), obdavčitev, družinski dopust, letni dopust in delovni čas. Več informacij je na strani o redno zaposlenih uradnikih.

Začasni uslužbenci so lahko po izteku pogodbe upravičeni tudi do začasnega nadomestila za primer brezposelnosti. Več informacij je v Naslovu II (Začasni uslužbenci) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Unije

Commission civil service