Cale de navigare

Agenţi temporari

Atribuţiile agenţilor temporari la Comisia Europeană

Agenţii temporari pot fi angajaţi pentru a executa o gamă variată de sarcini într-una din următoarele categorii:

  • (a) sarcini temporare sau excepţionale (de înaltă specialitate);
  • (b) pentru a compensa lipsa de personal în cazul în care listele de rezervă ale concursurilor au fost epuizate;
  • (c) pentru cabinetele comisarilor;
  • (d) pentru a răspunde necesităţilor dintr-un sector ştiinţific.

Agenţii temporari de tip (d) pot ocupa funcţii în diverse centre de cercetare înfiinţate de Uniunea Europeană pentru a promova cercetarea şi pentru a gestiona programele-cadru de cercetare şi dezvoltare.Agenţii temporari de tip (c) pot lucra în cabinetele comisarilor pe durata mandatelor acestora.

Agenţii temporari de tip (a) şi (b) pot fi angajaţi pentru a efectua o gamă variată de sarcini, în general aceleaşi ca funcţionarii.Cu toate acestea, numirea lor depinde de anumiţi factori, precum necesităţile temporare ale Comisiei şi situaţia posturilor vacante.

Pentru a deveni agent temporar

Unde sunt disponibile informaţii privind posturile pentru agenţi temporari?

Atunci când o direcţie generală doreşte să angajeze un agent temporar pentru un post cu un grad înalt de specializare sau pentru o sarcină temporară (tip a), anunţul de post vacant şi profilul candidatului sunt trimise reprezentanţelor permanente ale statelor membre şi sunt publicate pe site-ul internet EPSO. De asemenea, anunţul poate fi publicat şi pe site-ul internet al direcţiei generale respective, prin urmare  merită să consultaţi regulat site-urile direcţiilor generale în care aţi dori să lucraţi.

De asemenea, vă puteţi depune candidatura pentru un post de agent temporar prin intermediul bazei de date EU CV online (sau baza de date ELSA, în cazul în care doriţi să lucraţi în cercetare).

Carieră şi avantaje

Carieră

Odată ce aţi fost recrutat ca agent temporar, veţi ocupa un grad care corespunde postului şi experienţei profesionale anterioare.

Regulile privind durata contractelor iniţiale şi prelungirea contractelor variază.De regulă, agenţii temporari de tip (a), (b) şi (d) pot fi angajaţi de Comisie pentru o perioadă maximă de şase ani, iar agenţii temporari care lucrează în cabinetele comisarilor ocupă postul pe durata mandatului acestora.

Agenţii temporari participă la sistemul de evaluare a personalului aplicabil funcţionarilor.

Remuneraţie şi alte avantaje

Salariul, avantajele şi condiţiile de lucru ale agenţilor temporari sunt identice cu cele aplicabile funcţionarilor.Este vorba de alocaţiile de familie (inclusiv indemnizaţia de expatriere), prestaţiile de asigurări sociale, precum asigurarea medicală şi pensiile (drepturile de pensie se acumulează după aceleaşi criterii ca şi în cazul funcţionarilor), condiţiile fiscale, concediile pentru familie, concediile anuale şi programul de lucru.Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea Funcţionari titulari.

Agenţii temporari au dreptul la o alocaţie de şomaj temporară, la încheierea contractului.Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Titlul 2 (Agenţi temporari ) din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.

Commission civil service