Cale de navigare

Agenţi temporari

Atribuțiile agenților temporari la Comisia Europeană

Agenții temporari pot fi angajați pentru a efectua o gamă variată de sarcini și, în special, pentru:

  • (a) a îndeplini sarcini specifice (foarte specializate) sau temporare
  • (b) a compensa lipsa de personal în cazul în care listele de rezervă ale concursurilor au fost epuizate
  • (c) a lucra în cabinetele comisarilor
  • (d) a răspunde necesităților specifice din sectorul științific.

Agenții temporari din categoria (d) pot ocupa funcții în diverse centre de cercetare înființate de Uniunea Europeană pentru a promova cercetarea și a gestiona programele-cadru europene de cercetare și dezvoltare. Agenții temporari din categoria (c) pot lucra în cabinetele comisarilor pe durata mandatelor acestora.

Agenții temporari din categoriile (a) și (b) pot fi angajați pentru a efectua o gamă variată de sarcini, în general aceleași ca funcționarii titulari. Cu toate acestea, numirea lor depinde de anumiți factori, precum necesitățile temporare ale Comisiei și situația posturilor vacante.

Pentru a deveni agent temporar

Unde pot fi găsite informații referitoare la posturile de agent temporar?

Atunci când o direcție generală dorește să angajeze un agent temporar pentru un post cu grad înalt de specializare sau pentru a îndeplini o sarcină temporară (tipul a), anunțul de post vacant și profilul candidatului sunt trimise reprezentanțelor permanente ale statelor membre și sunt publicate pe site­ul EPSO. De asemenea, anunțul poate fi publicat și pe site-ul direcției generale respective, prin urmare vă recomandăm să accesați periodic site-urile direcțiilor generale în care ați dori să lucrați.

De asemenea, vă puteți depune candidatura pentru un post de agent temporar introducând datele dumneavoastră în baza de date CV on-line.

Carieră şi avantaje

Carieră

Odată ce ați fost recrutat ca agent temporar, veți ocupa un grad care corespunde postului dumneavoastră și experienței profesionale anterioare.

Regulile privind durata contractelor inițiale și prelungirea contractelor variază. De regulă, agenții temporari din categoriile (a), (b) și (d) pot fi angajați de Comisie pentru o perioadă maximă de șase ani, iar agenții temporari care lucrează în cabinetele comisarilor ocupă postul pe durata mandatului acestora.

Agenții temporari participă la sistemul de evaluare anuală a personalului, care se aplică funcționarilor titulari.

Remunerație și alte avantaje

Salariul, avantajele și condițiile de lucru ale agenților temporari sunt, în esență, aceleași cu cele de care beneficiază funcționarii titulari. Este vorba de alocațiile familiale (inclusiv indemnizația de expatriere), prestațiile de asigurări sociale, precum asigurarea medicală și pensiile (drepturile de pensie se acumulează după aceleași criterii ca și în cazul funcționarilor titulari), condițiile fiscale, concediile din motive familiale, concediile anuale și programul de lucru. Pentru detalii, consultați secțiunea Funcționari titulari.

După încheierea contractului, agenții temporari pot avea dreptul la o alocație de șomaj temporară. Pentru informații suplimentare, consultați Titlul 2 (Agenți temporari) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene .

Commission civil service