Kruimelpad

Tijdelijke functionarissen

Wat doen tijdelijke functionarissen bij de Commissie?

Tijdelijke functionarissen voeren een breed scala van taken uit in een van de volgende categorieën:

  • a) zeer gespecialiseerd tijdelijk werk
  • b) aanvulling van personeelstekorten als de reservelijsten zijn uitgeput
  • c) werkzaamheden voor het kabinet van een commissaris
  • d) specifieke werkzaamheden in de wetenschappelijke sector

Als tijdelijk functionaris in categorie d) kunt u werken in een van de onderzoekscentra die door de EU zijn opgericht om onderzoek te stimuleren en de Europese kaderprogramma’s voor onderzoek en ontwikkeling te beheren. Als tijdelijk functionaris in categorie c) kunt u voor het kabinet van een commissaris werken gedurende diens ambtstermijn.

Tijdelijke functionarissen in de categorieën a) en b) kunnen nagenoeg alle taken uitvoeren die ook door ambtenaren van de Commissie in vaste dienst worden verricht. Of daarvoor tijdelijke functionarissen worden aangenomen, hangt af van de tijdelijke behoeften van de Commissie en het eventueel gebrek aan andere kandidaten.

Hoe word ik tijdelijk functionaris?

Waar vind ik vacatures voor tijdelijke functionarissen?

Als een directoraat-generaal een tijdelijk functionaris wil aannemen voor een zeer gespecialiseerde of tijdelijke taak (categorie a)), stuurt het de vacature en een functieomschrijving naar de Permanente Vertegenwoordigingen van de EU-landen. De vacature komt bovendien op de EPSO-website. Het directoraat-generaal kan de vacature ook op zijn eigen website publiceren. Het is dus een goed idee deze websites regelmatig te bezoeken als u voor een bepaald directoraat-generaal wil werken.

U kunt zich ook aanbieden als tijdelijk functionaris door uw gegevens in te vullen op EU CV online.

Loopbaan en arbeidsvoorwaarden

Loopbaan

Wanneer u als tijdelijk functionaris in dienst treedt, wordt u op grond van uw functie en beroepservaring in een bepaalde rang ingedeeld.

De regels voor de duur van het eerste contract en latere contractverlengingen verschillen per categorie, maar in de regel kunnen tijdelijke functionarissen in de categorie a), b) en d) maximaal zes jaar voor de Commissie werken; in de categorie c) hangt de duur van het dienstverband samen met de ambtstermijn van de desbetreffende commissaris.

Tijdelijke functionarissen nemen deel aan de jaarlijkse beoordelingsprocedure die geldt voor ambtenaren in vaste dienst.

Salaris en andere arbeidsvoorwaarden

Uw salaris, toelagen en arbeidsvoorwaarden als tijdelijk functionaris zijn nagenoeg dezelfde als die van ambtenaren in vaste dienst. U hebt dus recht op alle gezinstoelagen (waaronder de ontheemdingstoelage), socialezekerheidsdekking zoals ziektekostenverzekering en pensioen (u bouwt op dezelfde wijze pensioenrechten op als een ambtenaar in vaste dienst), fiscale voorwaarden, verlof om gezinsredenen, vakantieverlof en arbeidstijden. Meer informatie vindt u onder Ambtenaren in vaste dienst.

Als tijdelijk functionaris kunt u tevens aanspraak maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering nadat uw contract is afgelopen. Meer hierover vindt u in de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden (Titel 2 – Tijdelijke functionarissen)

Commission civil service