Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġenti temporanji

X'jagħmlu l-aġenti temporanji fil-Kummissjoni?

L-aġenti temporanji jistgħu jiġu impjegati biex iwettqu varjetà wiesgħa ta' dmirijiet, f'waħda mill-kategoriji li ġejjin:

  • (a) għal dmirijiet mhux standard (impjiegi speċjalizzati ħafna) jew temporanji;
  • (b) sabiex jikkumpensaw għal nuqqasijiet fil-persunal fejn ikunu ġew eżawriti l-listi ta' riserva tal-kompetizzjonijiet;
  • (c) għall-uffiċċji privati tal-Kummissarji (il-"kabinetti");
  • (d) għal rekwiżiti speċifiċi fis-settur xjentifiku.

Bħala aġent temporanju tat-tip (d), tista' taħdem f'wieħed mid-diversi ċentri tar-riċerka mwaqqfa mill-UE sabiex jippromwovu r-riċerka u jiġġestixxu l-programmi qafas Ewropej għar-riċerka u l-iżvilupp. Bħala aġent temporanju tat-tip (c), tista' taħdem f'uffiċċju privat ta' Kummissarju matul it-terminu tagħhom fil-kariga.

Aġenti temporanji tat-tipi (a) u (b) jistgħu jiġu impjegati sabiex iwettqu varjetà wiesgħa ta' dmirijiet, essenzjalment l-istess tip ta' xogħol bħall-uffiċjali permanenti tal-Kummissjoni. Madankollu, dan jiddependi fuq fatturi bħall-ħtiġijiet temporanji tal-Kummissjoni u s-sitwazzjoni fir-rigward tal-mili ta' postijiet vakanti.

Kif issir aġent temporanju

Fejn nista' nsir naf dwar postijiet ta' aġent temporanju?

Jekk Direttorat-Ġenerali jkun irid jirrekluta aġent temporanju għal impjieg speċjalizzat ħafna jew għal dmirijiet temporanji (tip a), huwa jibgħat l-avviż tal-impjieg u l-profil tal-persuna li jixtieq jirrekluta lir-Rappreżentanzi Permanenti tal-Istati Membri u jippubblikaha wkoll fuq is-sit web tal-EPSO. Jistgħu wkoll jippubblikaw il-post fuq is-sit web tad-DĠ tagħhom stess; għalhekk ikunlek utli li tħares regolarment lejn dawn is-siti jekk ikun hemm DĠ partikolari fejn tixtieq taħdem b'mod partikolari.

Tista' wkoll tapplika biex tkun aġent temporanju billi ddaħħal id-dettalji tiegħek fil-bażi tad-dejta EU CV online.

Karriera u benefiċċji

Karriera

Ladarba tkun ġejt reklutat bħala aġent temporanju, tiġi kklassifikat skont it-tip ta' post li tokkupa, u l-esperjenza professjonali preċedenti tiegħek.

Għalkemm ir-regoli dwar it-tul tal-kuntratti inizjali u l-estensjonijiet sussegwenti jvarjaw, bħala regola l-aġenti temporanji tat-tipi (a), (b) u (d) jistgħu jiġu reklutati mill-Kummissjoni għal perjodu massimu ta' sitt snin u l-aġenti temporanji li jaħdmu fl-uffiċċji privati tal-Kummissarji jiġu reklutati għal perjodu ta' żmien marbut mal-mandat tal-Kummissarju.

L-aġenti temporanji jieħdu sehem fis-sistema ta' valutazzjoni annwali tal-persunal li tapplika għall-uffiċjali permanenti.

Salarji u benefiċċji oħra

Is-salarju, benefiċċji u kundizzjonijiet tal-impjieg tiegħek bħala aġent temporanju huma essenzjalment l-istess bħal dawk tal-uffiċjali permanenti. Dan ikopri l-firxa tal-allowances tal-familja (inkluża l-allowance tal-espatrijazzjoni), il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali bħall-assigurazzjoni medika u l-pensjonijiet (id-drittijiet tal-pensjoni jiġu akkumulati fuq l-istess bażi bħall-uffiċjali permanenti), il-kundizzjonijiet tat-taxxa, il-liv relatat mal-familja, il-liv annwali u l-ħinijiet tax-xogħol. Issib aktar informazzjoni fit-taqsima Uffiċjali Permanenti.

Bħala aġent temporanju tista' tkun intitolat għal allowance temporanja tal-qgħad, meta jiskadi l-kuntratt tiegħek. Għal aktar informazzjoni ara t-Titolu 2 (Aġenti Temporanji) fil-l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-Komunitajiet Ewropej

Commission civil service