Navigācijas ceļš

Pagaidu darbinieki

Ko dara pagaidu darbinieki Komisijā

Pagaidu darbiniekus var nodarbināt, lai veiktu plašu pienākumu spektru kādā no šādām kategorijām:

  • a) nestandarta (ļoti specifiski darbi) vai pagaidu pienākumi;
  • b) to amata vietu aizpildīšana, kurās trūkst darbinieku gadījumos, kad konkursu rezerves saraksti ir izsmelti;
  • c) komisāru personiskajā dienestā ("kabinetos");
  • d) īpaši pieprasījumi zinātnes nozarē.

Kā pagaidu darbinieks d) kategorijā jūs varat strādāt vienā no daudzajiem pētniecības centriem, ko izveidojusi ES, lai veicinātu pētniecību un pārvaldītu Eiropas pamatprogrammas pētniecības un izstrādes jomā. Kā pagaidu darbinieks c) kategorijā jūs varat strādāt komisāra privātajā birojā viņa pilnvaru laikā.

Pagaidu darbiniekus a) un b) kategorijās var nodarbināt daudzu dažādu darbu veikšanā, galvenokārt tādos pašos darbos kā pastāvīgos Komisijas ierēdņus. Tomēr tas ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā Komisijas vajadzības pēc pagaidu darbiniekiem un situācija attiecībā uz vakanto amata vietu aizpildīšanu.

Kā kļūt par pagaidu darbinieku?

Kur atrodama informācija par pagaidu darbinieku vietām

Ja ģenerāldirektorāts vēlas pieņemt darbā pagaidu darbinieku ļoti specifiska darba vai pagaidu pienākumu veikšanai (a) kategorija), tas nosūta paziņojumu un aprakstu, kāda profila darbinieks tam ir nepieciešams, lai pieņemtu darbā dalībvalstu Pastāvīgajās pārstāvniecībās, kā arī publicē šo paziņojumu EPSO tīmekļa vietnē. Tas var arī publicēt paziņojumu par vakanci savā ģenerāldirektorāta vietnē; tāpēc, ja jūs vēlaties strādāt konkrētā ģenerāldirektorātā, ir lietderīgi regulāri ieskatīties minētajās vietnēs.

Jūs varat arī pieteikties darbā kā pagaidu darbinieks, iekļaujot jūsu CV EU CV online datubāzē.

Karjera un ieguvumi

Karjera

Kad jūs esat pieņemts darbā kā pagaidu darbinieks, jums tiek piešķirta pakāpe atbilstoši jūsu amata vietai un iepriekšējai darba pieredzei.

Lai gan noteikumi par sākotnējo līgumu ilgumu un turpmākiem pagarinājumiem ir atšķirīgi, pamatnoteikums ir tāds, ka a), b) un d) kategoriju pagaidu darbiniekus Komisija var nolīgt ne ilgāk kā uz sešiem gadiem, un pagaidu darbiniekus, kuri strādā komisāru personiskajos birojos, tiek nolīgti uz attiecīgā komisāra pilnvaru laiku.

Pagaidu darbinieki piedalās ikgadējā personāla darba novērtēšanas sistēmā, ko piemēro pastāvīgajiem ierēdņiem.

Atalgojums un citi ieguvumi

Jūsu darba alga, citi ieguvumi un darba nosacījumi kā pagaidu darbiniekam lielākoties ir tādi paši kā pastāvīgajiem ierēdņiem. Tas ietver virkni ģimenes pabalstu (tostarp ekspatriācijas pabalstu), sociālā nodrošinājuma pabalstus, piemēram, medicīnisko apdrošināšanu un pensijas (pensijas tiesības tiek uzkrātas pēc tādiem pašiem principiem kā pastāvīgajiem ierēdņiem), nodokļu uzlikšanas nosacījumus, atvaļinājumu, kas saistīts ar ģimeni, ikgadējo atvaļinājumu un darba laiku. Vairāk informācijas atrodams sadaļā Pastāvīgie ierēdņi.

Kā pagaidu darbiniekam jums ir tiesības arī uz pagaidu bezdarbnieka pabalstu, kad jūsu līguma termiņš beidzas. Vairāk informācijas skatīt Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. daļā (Pagaidu darbinieki).

Commission civil service