Naršymo kelias

Laikinieji darbuotojai

Ką veikia Komisijoje laikinieji darbuotojai?

Laikinieji darbuotojai gali būti įdarbinami:

  • a) nestandartinėms (labai specifinėms) arba laikinoms užduotims atlikti;
  • b) jei trūksta darbuotojų, o konkurso rezervo sąrašuose esantys asmenys jau įdarbinti;
  • c) Komisijos narių kabinetuose;
  • d) specialiems mokslo sektoriaus poreikiams tenkinti.

Laikinieji darbuotojai, įdarbinti d punkte nurodytoms užduotims atlikti, galėtų dirbti viename iš ES įsteigtų mokslinių tyrimų centrų ir tvarkyti Europos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bendrąsias programas.C punkte nurodytu laikinuoju darbuotoju galėtumėte dirbti kurio nors Komisijos nario kabinete jo kadencijos metu.

Dėl a ir b punktuose nurodytų priežasčių laikinieji darbuotojai gali būti įdarbinti įvairioms užduotims atlikti, kurios iš esmės yra tokios pat kaip nuolatinių Komisijos pareigūnų.Tačiau tai priklauso nuo laikinų Komisijos poreikių, nuo to, kiek užpildyta darbo vietų, ir panašių veiksnių.

Kaip tapti laikinuoju darbuotoju

Kur galima sužinoti apie laisvas laikinųjų darbuotojų vietas?

Jei generalinis direktoratas nori įdarbinti laikinąjį darbuotoją itin specifiniam darbui arba laikinai užduočiai atlikti (pgl. a punktą), jis valstybių narių nuolatinėms atstovybėms siunčia skelbimą apie darbą, nurodo, kokio tipo darbuotojo ieško, ir tai paskelbia EPSO svetainėje. Be to, generalinis direktoratas apie laisvą darbo vietą gali skelbti savo svetainėje,tad šias svetaines pravartu tikrinti reguliariai, jei ypač norėtumėte dirbti konkrečiame generaliniame direktorate.

Jei norite tapti laikinuoju darbuotoju, galite pateikti reikiamą informaciją internetinėje duomenų bazėje "EU CV online" (arba duomenų bazėje ELSA, jei domina mokslinių tyrimų sritis).

Karjera ir darbo sąlygos

Karjera

Įdarbintiems laikiniesiems darbuotojams darbo užmokesčio kategorija skiriama pagal pareigų tipą ir ankstesnę darbo patirtį.

Pradinių sutarčių ir jų pratęsimo laikotarpio taisyklės skiriasi.Paprastai a, b ir d punktuose nurodytoms užduotims atlikti laikinuosius darbuotojus Komisija gali samdyti daugiausia šešeriems metams, o Komisijos narių kabinetuose laikinųjų darbuotojų darbo laikotarpis susijęs su Komisijos nario kadencija.

Nuolatinių pareigūnų metinių darbo rezultatų vertinimo tvarka galioja ir laikiniesiems darbuotojams.

Atlyginimas ir darbo sąlygos

Laikinųjų darbuotojų ir nuolatinių pareigūnų atlyginimai, išmokos ir darbo sąlygos iš esmės nesiskiria,pavyzdžiui:įvairios su šeima susijusios (įskaitant ekspatriacijos pašalpą), socialinės apsaugos išmokos, pavyzdžiui:sveikatos draudimas ir pensijos (pensinis stažas kaupiamas tuo pačiu pagrindu kaip nuolatinių pareigūnų), apmokestinimo sąlygos, su šeima susijusios atostogos, metinės atostogos ir darbo valandos.Daugiau informacijos rasite skyrelyje "Nuolatiniai pareigūnai".

Kaip laikinasis darbuotojas, taip pat turite teisę į laikiną bedarbio pašalpą pasibaigus jūsų sutarčiai.Daugiau informacijos rasite Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 antraštinėje dalyje („Laikinieji darbuotojai “).

Commission civil service