Naršymo kelias

Laikinieji darbuotojai

Kokį darbą dirba Komisijos laikinieji darbuotojai?

Laikinieji darbuotojai gali būti įdarbinami atlikti įvairiausioms užduotims:

  • a) nestandartinėms (labai specializuotos darbo vietos) arba laikinoms užduotims;
  • b) jei trūksta darbuotojų, o konkurso rezervo sąrašuose esantys asmenys jau įdarbinti;
  • c) Komisijos narių biuruose (kabinetuose);
  • d) specialiems mokslo sektoriaus poreikiams tenkinti.

Laikinieji darbuotojai, nurodyti d punkte, gali dirbti viename iš įvairių mokslinių tyrimų centrų, ES įsteigtų skatinti mokslinius tyrimus ir valdyti Europos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bendrąsias programas. Laikinieji darbuotojai, nurodyti c punkte, gali dirbti kurio nors Komisijos nario kabinete jo kadencijos metu.

Laikinieji darbuotojai, nurodyti a ir b punktuose, gali būti įdarbinti įvairioms užduotims atlikti – jie iš esmės dirba tokį patį darbą kaip ir nuolatiniai Komisijos pareigūnai. Tačiau tai priklauso nuo įvairių veiksnių, tokių kaip laikini Komisijos poreikiai, ir nuo to, kiek darbo vietų užpildyta.

Kaip tapti laikinuoju darbuotoju?

Kur galima sužinoti apie laisvas laikinųjų darbuotojų vietas?

Jei generalinis direktoratas nori įdarbinti laikinąjį darbuotoją itin specializuotam darbui arba laikinai užduočiai atlikti (a rūšis), jis valstybių narių nuolatinėms atstovybėms siunčia skelbimą apie laisvą darbo vietą ir ieškomo darbuotojo profilio aprašymą. Jie paskelbiami ir EPSO svetainėje. Generalinis direktoratas apie laisvą darbo vietą gali paskelbti ir savo svetainėje, tad šias svetaines verta reguliariai tikrinti, ypač jei norėtumėte dirbti tam tikrame generaliniame direktorate.

Jei norite tapti laikinuoju darbuotoju, taip pat galite pateikti savo duomenis duomenų bazėje EU CV Online.

Karjera ir darbo sąlygos

Karjera

Įdarbinti laikinieji darbuotojai priskiriami tam tikrai kategorijai atsižvelgiant į einamų pareigų rūšį ir ankstesnę darbo patirtį.

Nors pradinių sutarčių trukmės ir jų pratęsimo laikotarpio taisyklės skiriasi, paprastai a, b ir d punktuose nurodytus laikinuosius darbuotojus Komisija gali samdyti ne daugiau kaip šešeriems metams, o Komisijos narių kabinetuose laikinieji darbuotojai įdarbinami laikotarpiui, susijusiam su Komisijos nario kadencija.

Nuolatinių pareigūnų kasmetinio darbo rezultatų vertinimo tvarka taikoma ir laikiniesiems darbuotojams.

Atlyginimas ir darbo sąlygos

Laikiniesiems darbuotojams ir nuolatiniams pareigūnams iš esmės mokami tokie patys atlyginimai bei išmokos ir taikomos tokios pačios darbo sąlygos, pavyzdžiui: įvairios pašalpos šeimai (įskaitant ekspatriacijos išmoką), socialinės apsaugos išmokos, tokios kaip sveikatos draudimas ir pensijos (laikinųjų darbuotojų teisės į pensiją kaupiamos tuo pačiu pagrindu kaip nuolatinių pareigūnų teisės), apmokestinimo sąlygos, su šeima susijusios atostogos, kasmetinės atostogos ir darbo valandos. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje Nuolatiniai pareigūnai.

Kaip laikinasis darbuotojas, taip pat galite turėti teisę į laikiną bedarbio pašalpą pasibaigus jūsų sutarčiai. Daugiau informacijos pateikiama Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 antraštinėje dalyje (Laikinieji darbuotojai)

Commission civil service