Navigációs útvonal

Ideiglenes alkalmazottak

Az ideiglenes bizottsági alkalmazottak feladatai

Az ideiglenes alkalmazottak változatos feladatkört töltenek be a Bizottságnál:

  • a) különleges szakértelmet igénylő, illetve ideiglenes feladatokat látnak el;
  • b) munkaerőhiány esetén betöltik az üres álláshelyeket azokban az esetekben, amikor a tartaléklistákon szereplő jelöltek mindegyikét alkalmazták már az intézmények;
  • c) a biztosok kabinetirodáin dolgoznak;
  • d) ellátják a tudományos ágazatban jelentkező sajátos feladatokat.

A tudományos ágazatban jelentkező sajátos feladatok körébe tartoznak például a kutatás előmozdítása és az európai kutatási-fejlesztési keretprogramok irányítása céljából létrehozott különböző uniós kutatási központokban adódó tevékenységek. A kabinetirodákra felvett ideiglenes alkalmazottak az ott jelentkező feladatokat látják el, a biztosok teljes hivatali ideje alatt.

A különleges szakértelmet igénylő, az ideiglenes és a munkaerőhiányból eredő feladatok esetében az ideiglenes alkalmazottak igen változatos munkakört tölthetnek be, mely lényegében megegyezik az állandó bizottsági tisztviselők feladataival. Alkalmazásuk azonban a Bizottság átmeneti szükségleteitől és az üres álláshelyek betöltésével kapcsolatos aktuális helyzettől függ.

Az ideiglenes bizottsági alkalmazottak felvétele

Hol találhatnak az érdeklődők tájékoztatást az ideiglenes bizottsági álláshelyekről?

Ha különleges szakértelmet igénylő vagy ideiglenes feladatok ellátása céljából („a” kategória) ideiglenes alkalmazottat kívánnak felvenni, a főigazgatóságok az álláskiírást és a pályázóval szemben támasztott követelmények leírását közzéteszik az EPSO- honlapon, és megküldik a tagállamok állandó képviseleteinek. Egyes esetekben a pályázati felhívást a főigazgatóságok saját honlapjukon is közzéteszik; ezért az érdeklődőknek érdemes ezekre az oldalakra rendszeresen ellátogatniuk, és utánanézniük, melyik főigazgatóságon szeretnének leginkább elhelyezkedni.

Akik ideiglenes alkalmazotti állást keresnek, önéletrajzukat feltölthetik az EU CV online adatbázisba.

Besorolás, előmenetel és juttatások

Besorolás és előmenetel

A felvételt nyert ideiglenes alkalmazottak besorolása munkakörüktől és a pályafutásuk során megszerzett szakmai tapasztalattól függ.

Noha az eredeti szerződések időtartamáról és a szerződések meghosszabbításáról rendelkező szabályok nem egységesek, alapszabályként elmondható, hogy az a), a b) és a d) pontban ismertetett feladatokra a Bizottság legfeljebb hat évre szerződtethet ideiglenes alkalmazottakat, míg a biztosok kabinetirodái esetében az ideiglenes alkalmazottak szerződése a biztosok teljes hivatali idejére szól.

Az ideiglenes alkalmazottak ugyanabban az évente ismétlődő személyzeti értékelési gyakorlatban vesznek részt, mint az állandó tisztviselők.

Fizetések és egyéb juttatások

Az ideiglenes alkalmazottak helyzete fizetés, juttatások és munkafeltételek tekintetében alapvetően megegyezik az állandó tisztviselőkével. Ez elmondható a családi támogatásokra (köztük a külföldi munkavégzési támogatásra), a szociális biztonsági ellátásokra, így például az egészségbiztosításra és a nyugdíjakra (a nyugdíjjogosultság szabályozása alapjaiban megegyezik az ideiglenes alkalmazottak és az állandó tisztviselők esetében), az adózási feltételekre, a családi szabadságra, az éves szabadságra és a munkaidőre is. További információk: állandó tisztviselők.

Szerződésük lejártával az ideiglenes alkalmazottak jogosultak lehetnek átmeneti munkanélküli-járadékra. További információk: Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek – II. cím (Ideiglenes alkalmazottak)

Commission civil service