Sti

Midlertidigt ansatte

Hvad laver Kommissionens midlertidigt ansatte?

Midlertidigt ansatte kan ansættes til at udføre meget forskelligartede opgaver inden for en af følgende kategorier:

  • (a) udførelse af højt specialiserede eller midlertidige opgaver
  • (b) afhjælpning af personalemangel i tilfælde, hvor listerne over ansøgere med bestået udvælgelsesprøve er udtømte
  • (c) ansættelse i kommissærernes egne kontorer (“kabinetterne”)
  • (d) varetagelse af specifikke opgaver inden for den videnskabelige sektor.

Midlertidigt ansatte af type (d) kan f.eks. arbejde i et af de forskellige forskningscentre, som EU har oprettet med henblik på at fremme forskning og forvalte EU-rammeprogrammer for forskning og udvikling. Midlertidigt ansatte af type (c) kan arbejde i en kommissærs kabinet i kommissærens tjenesteperiode.

Som midlertidigt ansat af type a) og b) kan du blive ansat til at udføre meget forskelligartede opgaver. Der er stort set tale om de samme slags opgaver som en tjenestemand.  Det vil dog afhænge af forskellige faktorer som Kommissionens midlertidige behov og mulighederne for at besætte ledige stillinger.

Hvordan bliver man midlertidigt ansat?

Hvor kan man se, hvilke stillinger der tilbydes midlertidigt ansatte?

Hvis et generaldirektorat har brug for en midlertidigt ansat til en højt specialiseret eller midlertidig opgave (type a), sender de et stillingsopslag og en jobbeskrivelse til medlemslandenes faste repræsentationer og offentliggør dem på EPSO's websted. De kan også offentliggøre den ledige stilling på deres eget websted. Hvis der er et særligt generaldirektorat, du gerne vil arbejde i, er det derfor en god idé at tjekke dets websted med jævne mellemrum.

Du kan også ansøge om midlertidig ansættelse ved at uploade dit CV i databasen EU CV online.

Karriere og løn

Karriere

Når du har fået midlertidig ansættelse, indplaceres du på grundlag af den type stilling, du skal besætte, og din tidligere erhvervserfaring.

Reglerne om ansættelsesperiodens længde under den første kontrakt og ved efterfølgende kontraktforlængelser kan være forskellige. Hovedreglen er dog, at midlertidigt ansatte af type a), b) og d) kan ansættes af Kommissionen i maksimalt seks år, mens midlertidigt ansatte, der arbejder for en af Kommissærernes kabinetter, ansættes for en periode svarende til deres kommissærs tjenesteperiode.

Midlertidigt ansatte omfattes også af den årlige bedømmelsesordning, der gælder for fastansatte tjenestemænd.

Løn og andre ydelser

En midlertidigt ansats løn, andre ydelser og arbejdsvilkår svarer i det væsentlige til, hvad der gælder for en tjenestemand. Der gælder således samme regler for familietillæg (herunder også udlandstillæg), sociale sikringsordninger såsom sygesikring og pension (pensionsrettighederne akkumuleres på samme grundlag som for tjenestemænd), beskatning, familieorlov, årlig ferie og arbejdstid. Læs mere i afsnittet Tjenestemænd.

Som midlertidigt ansat kan du også have ret til en midlertidig arbejdsløshedsunderstøttelse, når kontrakten udløber. Du kan finde flere oplysninger i afsnit II (Midlertidigt ansatte) i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber

Commission civil service