Cesta

Dočasní zaměstnanci

Co dělají dočasní zaměstnanci v Komisi?

Dočasné zaměstnance lze zaměstnat pro plnění řady rozmanitých úkolů v jedné z těchto kategorií:

  • a) nestandardní (vysoce specializovaná) pracovní místa nebo dočasné úkoly;
  • b) vyrovnání nedostatku zaměstnanců v případech vyčerpání rezervních seznamů;
  • c) kanceláře komisařů („kabinety“);
  • d) zvláštní požadavky ve vědeckém odvětví.

Jako dočasný zaměstnanec typu d) byste mohli pracovat v jednom z výzkumných středisek zřízených EU na podporu výzkumu a řízení evropských rámcových programů pro výzkum a vývoj. Jako dočasný zaměstnanec typu c) byste mohli pracovat v kabinetu komisaře během jeho funkčního období.

Dočasní zaměstnanci typu a) a b) mohou být zaměstnáni pro výkon rozmanité práce, která v podstatě odpovídá práci stálých zaměstnanců Komise. To však záleží na aktuálních potřebách Komise a situaci v souvislosti s obsazováním volných pracovních míst.

Jak se stát dočasným zaměstnancem

Kde se dozvíte o místech dočasných zaměstnanců?

Jestliže generální ředitelství chce přijmout dočasného zaměstnance na vysoce specializovanou práci nebo dočasný úkol (typ a), pošle oznámení o volném pracovním místě a profil osoby, kterou hledá, stálým zastoupením členských států a také je zveřejní na internetových stránkách úřadu EPSO. GŘ může také zveřejnit volné pracovní místo na svých internetových stránkách, takže stojí zato tyto stránky pravidelně sledovat, pokud máte zvláštní zájem o konkrétní GŘ.

Můžete se též přihlásit jako zájemce o místo dočasného zaměstnance vložením údajů o sobě do databáze EU CV online (nebo do ELSA database, máte-li zájem o oblast výzkumu).

Služební postup a výhody

Služební postup

Jakmile budete přijati jako dočasný zaměstnanec, budete zařazeni podle typu svého pracovního místa a vaší předchozí odborné praxe.

Ačkoli se konkrétní pravidla pro délku smluv a jejich následných prodloužení liší, dočasné zaměstnance typu a), b) a d) může Komise zpravidla přijmout maximálně na období šesti let a dočasní zaměstnanci, kteří pracují v kabinetu komisaře, jsou přijímáni na dobu, která odpovídá funkčnímu období komisaře.

Na dočasné zaměstnance se vztahuje systém každoročního hodnocení zaměstnanců, který platí pro stálé zaměstnance.

Plat a jiné výhody

Plat, výhody a pracovní podmínky dočasných zaměstnanců jsou v podstatě stejné jako u stálých zaměstnanců. Týká se to řady rodinných přídavků (včetně příspěvku za práci v zahraničí), dávek sociálního zabezpečení, jako je zdravotní pojištění a důchody (nároky na důchod se získávají na stejném základě jako u stálých zaměstnanců), daňových podmínek, mateřské a rodičovské dovolené, řádné dovolené a pracovní doby. Více se dozvíte v části stálí zaměstnanci.

Jako dočasný zaměstnanec můžete mít také nárok na dočasný příspěvek v nezaměstnanosti, skončí-li platnost vaší smlouvy. Více informací viz hlava 2 (Dočasní zaměstnanci ) v Pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Commission civil service