Cesta

Dočasní zaměstnanci

Pracovní náplň dočasných zaměstnanců v Komisi

Dočasní zaměstnanci mohou vykonávat širokou škálu pracovních úkolů v jedné z těchto kategorií:

  • a) nestandardní (vysoce specializované) nebo časově omezené úkoly
  • b) kompenzace nedostatku zaměstnanců v případě vyčerpání rezervního seznamu některého z výběrových řízení
  • c) práce v kancelářích komisařů (tzv. kabinety)
  • d) zvláštní požadavky ve vědeckých oborech.

Dočasný zaměstnanec kategorie d) může najít uplatnění v některém z výzkumných center zřízených EU za účelem podpory výzkumu a řízení evropských rámcových programů pro výzkum a rozvoj. Dočasný zaměstnanec kategorie c) může být zaměstnán v kanceláři některého z komisařů pod dobu jeho funkčního období.

Dočasný zaměstnanec kategorie a) a b) může být zaměstnán pro výkon rozmanité práce, která v podstatě odpovídá práci stálého zaměstnance Komise. Záleží to však na řadě faktorů, např. na aktuálního potřebách Komise a na stavu obsazování volných pracovních míst.

Jak se stát dočasným zaměstnancem

Pokud chce generální ředitelství přijmout dočasného zaměstnance na vysoce specializovanou práci nebo časově omezený úkol (kategorie a), pošle jednak oznámení o volném pracovním místě a požadovaný profil osoby, kterou hledá, stálým zastoupením členských států, jednak ho nechá zveřejnit na internetových stránkách úřadu EPSO. Nabídku volného pracovního místa může generální ředitelství také zveřejnit na svých vlastních internetových stránkách, a proto pokud máte zájem o práci na konkrétním GŘ, sledujte jeho stránky.

Svůj zájem o místo dočasného zaměstnance můžete také vyjádřit tím, že vložíte svůj životopis do databáze EU CV online.

Služební postup a zaměstnanecké výhody

Plat a zaměstnanecké výhody

Plat, výhody a pracovní podmínky dočasných zaměstnanců jsou v podstatě stejné jako u stálých zaměstnanců. Zahrnují různé typy rodinných dávek (včetně příspěvku za práci v zahraničí), dávky sociálního zabezpečení, jako je zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění (důchodová práva se načítají na stejném základě jako u stálých zaměstnanců), daňové podmínky, rodičovské a jiné rodinné dovolené, řádnou dovolenou a pracovní dobu. Další informace najdete v části stálí zaměstnanci.

Jako dočasný zaměstnanec můžete mít nárok na časově omezený příspěvek v nezaměstnanosti vyplácený po skončení vaší smlouvy. Více informací najdete v hlavě II (dočasní zaměstnanci) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie

Commission civil service