Sökväg

Utstationerade nationella experter

Vad gör en utstationerad nationell expert?

Utstationerade nationella experter har en dubbel funktion: dels att dela med sig av sina erfarenheter från sina arbetsområden till kommissionen, dels att ta med sig den kunskap om EU-frågor som de får under sin tid vid kommissionen till myndigheterna i hemlandet.

Experterna sänds vanligen ut från EU-ländernas förvaltningar. De flesta av dem är alltså offentliganställda tjänstemän på nationell, regional eller lokal nivå. Experter från internationella organisationer, universitet, forskningscentrum och offentliga organ kan också komma i fråga när kommissionen är i särskilt behov av deras kompetens.

Som nationell expert arbetar du tillsammans med kommissionens tjänstemän och bidrar till att uppfylla de strategiska mål som har fastställts av ett generaldirektorat eller avdelning till förmån för EU-medborgarna.Under utstationeringen instrueras du av en EU-tjänsteman i enlighet med en detaljerad arbetsbeskrivning och du omfattas av regler som gör att risken för intressekonflikter undviks.Mer information finns i reglerna om utstationering av nationella experter vid kommissionen.

Hur blir man nationell expert?

De flesta utstationerade nationella experter är medborgare i ett EU-land eller ett EES-land, men i undantagsfall kan även medborgare från andra länder komma i fråga. Du måste ha minst tre års yrkeserfarenhet på lämplig nivå. Din arbetsgivare måste skriva ett intyg till kommissionen och berätta om din anställning under det senaste året. Du måste ha tillfredsställande kunskaper i ytterligare ett officiellt EU-språk utöver ditt modersmål. Vid urvalet av nationella experter försöker kommissionen uppnå jämn geografisk fördelning och jämställdhet.

Kommissionen rekryterar nationella experter via EU-ländernas ständiga representationer i Bryssel.Om du är intresserad av att arbeta som nationell expert bör du alltså först vända dig till ditt lands ständiga representation vid EU, som förmedlar kontakt med den person som ansvarar för rekryteringen av nationella experter från ditt medlemsland.

Utstationeringen sker formellt genom en bilateral överenskommelse mellan kommissionens förvaltning och den myndighet eller organisation du utstationeras från. I praktiken innebär detta brevväxling mellan generaldirektoratet för personal och säkerhet och det berörda medlemslandets ständiga representation eller din arbetsgivare.

Karriär och förmåner

Experterna utstationeras i princip i minst sex månader och högst fyra år. Nationella experter har inte rätt till en andra utstationeringsperiod förrän tidigast sex år efter den första.

Som nationell expert fortsätter din arbetsgivare att betala din lön.Som kompensation för extrakostnaderna för att bo och arbeta utomlands får du dagtraktamente av kommissionen, plus eventuellt en månadsersättning i förhållande till avståndet från din ursprungsort.

När det gäller socialförsäkringen omfattas du av din arbetsgivares regler men under tiden du arbetar vid kommissionen täcks du av kommissionens olycksfallsförsäkring.

Du kan läsa mer om rättigheter, arbetsvillkor och arbetstider i reglerna om utstationering av nationella experter vid kommissionen. pdf - 70 KB [70 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Commission civil service