Navigacijska pot

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Kdo so napoteni nacionalni strokovnjaki in kakšno delo opravljajo?

Napoteni nacionalni strokovnjaki imajo dvojno nalogo – Komisiji prinesejo svoje izkušnje s področja, na katerem delajo, v svojo državno upravo pa odnesejo poznavanje zadev EU, ki ga pridobijo med svojo napotitvijo na delo za institucije.

Nacionalne strokovnjake ponavadi napotijo javne uprave držav EU, zato so večinoma uslužbenci državnih, regionalnih ali lokalnih uprav. Na delo pri Komisiji so lahko napoteni tudi strokovnjaki iz mednarodnih organizacijj, univerz, raziskovalnih središč in organov javnega sektorja, zlasti za področja, na katerih Komisija potrebuje posebne spretnosti in znanja.

Nacionalni strokovnjaki delajo skupaj z uradniki Komisije in jim pomagajo v dobro državljanov EU izpolnjevati strateške cilje, ki jih je opredelil zadevni generalni direktorat ali služba. Napoteni strokovnjaki delajo pod vodstvom uradnika EU, imajo natančen opis delovnih nalog, usmerjajo pa jih pravila, ki jim pomagajo preprečevati navzkrižje interesov. Več informacij je v Pravilih za napotitev nacionalnih strokovnjakov na delo pri Komisiji.

Kako do zaposlitve kot napoteni nacionalni strokovnjak?

Napoteni nacionalni strokovnjaki so večinoma državljani članice EU ali države Evropskega gospodarskega prostora. V izrednih primerih so lahko na delo pri Komisiji napoteni tudi državljani drugih držav.Nacionalni strokovnjaki morajo imeti vsaj tri leta delovnih izkušenj na ustrezni ravni, njihov delodajalec pa mora Komisiji predložiti izjavo o naravi zaposlitve v letu pred napotitvijo.Nacionalni strokovnjaki morajo poleg maternega jezika zadovoljivo znati še en uradni jezik EU.Pri odločanju o zaposlitvi nacionalnih strokovnjakov Komisija upošteva načelo uravnotežene zastopanost spolov in držav.

Komisija nacionalne strokovnjake iz EU ponavadi zaposli prek stalnih predstavništev držav članic. Če vas zanima delo napotenega nacionalnega strokovnjaka, se najprej obrnite na stalno predstavništvo vaše države pri EU. Tam vam bo oseba, pristojna za zaposlovanje nacionalnih strokovnjakov iz vaše države članice, lahko pomagala pri nadaljnjih korakih.

Napotitev je uradno opredeljena v dvostranskem sporazumu med upravo Komisije in javno upravo ali organizacijo, ki napoti strokovnjaka.V praksi to pomeni izmenjavo dopisov med generalnim direktorjem za človeške vire in varnost ter stalnim predstavništvom zadevne države članice ali delodajalcem.

Poklicna pot in ugodnosti

Napotitev načeloma traja najmanj šest mesecev in največ štiri leta. Napotitev se lahko ponovi, vendar mora med dvema napotitvama preteči najmanj 6 let.

Nacionalni strokovnjaki še naprej prejemajo osebni dohodek od svojega delodajalca, Komisija pa izplača le nadomestilo za dodatne stroške prebivanja in dela v tujini. Nadomestilo zajema hranarino in morda tudi mesečno nadomestilo glede na razdaljo od matičnega kraja.

Nacionalne strokovnjake krije socialno zavarovanje delodajalca, v času dela za Komisijo pa zanje velja tudi zavarovanje v primeru nesreče.

Več informacij, vključno z razlago pravic, delovnih pogojev in delovnega časa, najdete v Pravilih za napotitev nacionalnih strokovnjakov pdf - 207 KB [207 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) .

Commission civil service