Navigačný riadok

Vyslaní národní experti

Čo to znamená byť vyslaným národným expertom (VNE) a čo je náplňou jeho práce?

Vyslaní národní experti (VNE) majú dvojakú úlohu:Na Komisiu prinášajú svoje vlastné skúsenosti z problematiky, s ktorou sa predtým zaoberali, a po návrate prinášajú domovským správam vedomosti o záležitostiach EÚ, ktoré získali počas obdobia svojho vyslania.

VNE sú zvyčajne vysielaní zo štátnych správ štátov EÚ, takže veľká väčšina sú národní, regionálni alebo miestni zamestnanci verejnej správy. Podobne ako zamestnanci verejnej správy, aj experti z medzinárodných organizácií, výskumných stredísk a organizácií verejného sektora môžu byť vyslaní do Komisie, a to hlavne v prípadoch, keď Komisia potrebuje ich špecifické schopnosti a vedomosti.

Ako VNE budete pracovať spoločne s úradníkmi Komisie a pomáhať pri dosahovaní strategických cieľov tak, ako sú definované generálnym riaditeľstvom alebo útvarom na prospech občanom EÚ.Počas vyslania budete pracovne podliehať inštrukciám úradníka EÚ v súlade s podrobným popisom práce a budú sa na vás vzťahovať pravidlá, ktoré pomôžu vylúčiť riziko akéhokoľvek konfliktu záujmov.Viac informácií nájdete v pravidlách vysielania národných expertov do Komisie.

Ako sa stať vyslaným národným expertom?

Väčšina VNE sú štátni príslušníci štátov Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, vo výnimočných prípadoch však môžu byť do Komisie ako národní experti vyslaní aj štátni príslušníci z krajín, ktoré nepatria do EÚ/EHP.Musíte mať najmenej trojročnú pracovnú prax na vhodnej úrovni a váš zamestnávateľ bude musieť Komisii doručiť vyhlásenie o povahe vášho zamestnania v predchádzajúcich rokoch.Popri vašom rodnom jazyku by ste mali mať uspokojivú znalosť druhého jazyka Spoločenstva.Pri posudzovaní vyslaných národných expertov berie Komisia do úvahy zemepisnú rovnováhu a vyváženosť podľa pohlavia.

Komisia prijíma vyslaných národných expertov z členských štátov EÚ prostredníctvom ich stálych zastúpení pri EÚ. Ak máte záujem o prácu ako VNE, najskôr zisťujte informácie na vašom stálom zastúpení pri EÚ.Tam by ste mali dostať kontakt na osobu zodpovednú za riadenie prijímania VNE z vášho členského štátu, ktorá vám môže pomôcť s vašou žiadosťou.

Formálne sa vaše vyslanie potvrdzuje dvojstrannou dohodou medzi správou Komisie a vysielajúcou verejnou správou alebo organizáciou.V praxi sa za tým skrýva výmena listov medzi generálnym riaditeľstvom pre ľudské zdroje a bezpečnosť a kanceláriou stáleho zastúpenia dotknutého členského štátu alebo vašim zamestnávateľom.

Kariéra a výhody

V zásade by Vaše vyslanie malo trvať minimálne šesť mesiacov a maximálne štyri roky. Na druhé obdobie vyslania sa môžte vrátiť až po uplynutí šiestich rokov.

Ako VNE by ste mali naďalej byť platení vašim zamestnávateľom, ale Komisia vám platí kompenzáciu za dodatočné náklady na život a prácu v zahraničí.Kompenzácia sa skladá z denných diét a môžte mať nárok aj na mesačný príspevok podľa vzdialenosti od vášho miesta pôvodu.

Počas vášho vyslania na Komisii ostávate krytí systémom sociálneho zabezpečenia vášho zamestnávateľa, ale navyše budete krytí systémom úrazového poistenia Komisie.

Viac informácií vrátane podrobností o vašich právach, pracovných podmienkach a pracovnom čase nájdete v pravidlách vysielania národných expertov. pdf - 220 KB [220 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Commission civil service