Cale de navigare

Experţi naţionali detaşaţi

Ce este expertul naţional detaşat (END) şi care sunt atribuţiile lui?

Experţii naţionali detaşaţi (END) au un rol dublu:pun experienţa lor la dispoziţia Comisiei şi aduc în administraţia lor naţională cunoştinţele despre UE pe care şi le însuşesc pe durata detaşării.

Majoritatea experţilor naţionali detaşaţi (END) provin din administraţia naţională, regională sau locală a ţărilor UE.Experţii din organizaţii internaţionale, universităţi, centre de cercetare şi organisme aparţinând sectorului public pot, fi detaşaţi pe lângă Comisia Europeană, în special în domenii în care competenţele şi cunoştinţele lor sunt necesare Comisiei.

END lucrează alături de funcţionarii Comisiei, ajutându-i să realizeze obiectivele strategice definite de o direcţie generală sau de un serviciu, în interesul cetăţenilor Uniunii Europene.Pe perioada detaşării, experţii naţionali lucrează sub îndrumarea unui funcţionar, în conformitate cu  o fişă detaliată a postului întocmită astfel încât să evite apariţia unui potenţial conflict de interese.Informaţii suplimentare sunt disponibile în Regulile privind detaşarea experţilor naţionali pe lângă Comisie.

Pentru a deveni expert naţional detaşat

Majoritatea experţilor naţionali detaşaţi sunt cetăţeni ai UE sau ai ţărilor din Spaţiul Economic European. În cazuri excepţionale, cetăţeni ai ţărilor terţe pot fi, de asemenea, detaşaţi pe lângă Comisie.Trebuie să aibă o experienţă de cel puţin trei ani la un nivel corespunzător, iar angajatorul trebuie să furnizeze Comisiei o declaraţie privind natura sarcinilor executate în cursul ultimului an.Trebuie să cunoască, la nivel satisfăcător, o a doua limbă oficială a UE, în afară de limba maternă.În alegerea experţilor naţionali detaşaţi, Comisia ţine cont de criteriul geografic şi de echilibrul dintre sexe.

Comisia recrutează experţii naţionali detaşaţi din ţările Uniunii Europene prin intermediul reprezentanţelor permanente la UE.Dacă sunteţi interesat să lucraţi ca END, vă recomandăm să vă adresaţi mai întâi Reprezentanţei permanente a ţării dumneavoastră pe lângă UE.Aceasta vă va putea pune în legătură cu persoana responsabilă cu gestionarea recrutării END din ţara respectivă şi se va putea ocupa de cererea dumneavoastră.

Detaşarea devine oficială prin încheierea unui acord bilateral între administraţia Comisiei şi serviciul public sau organizaţia de unde proveniţi.În practică, acest lucru implică un schimb de scrisori între directorul general pentru resurse umane şi securitate şi Biroul Reprezentanţei Permanente a ţării respective sau angajatorul dumneavoastră.

Carieră şi avantaje

Detaşările se efectuează,  în principiu, pentru o perioadă de cel puţin şase luni şi de maxim patru ani.  Acelaşi expert nu poate solicita o a doua detaşare decât după o perioadă de cel puţin şase ani..

END sunt plătiţi în continuare de angajatorul lor, însă Comisia achită costurile suplimentare legate de viaţa şi activitatea în afara ţării,şi anume o indemnizaţie zilnică.De asemenea, END pot primi o indemnizaţie lunară a cărei valoare depinde de distanţa care îi separă de locul de origine.

Pe durata detaşării, experţii beneficiază de asigurarea socială oferită de angajator, dar şi de sistemul de asigurări în caz de accidente al Comisiei.

Pentru informaţii suplimentare, inclusiv detalii privind drepturile, condiţiile şi programul de lucru, consultaţi regulile privind detaşarea experţilor naţionali pdf - 238 KB [238 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Commission civil service