Kruimelpad

Gedetacheerde nationale deskundigen

Wat zijn gedetacheerde nationale deskundigen (GND's) en wat doen zij?

Gedetacheerde nationale deskundigen (GND's) hebben een tweeledige rol:zij komen naar de Commissie met hun ervaring op het gebied van de onderwerpen waarmee zij vertrouwd zijn, en de overheid in hun land van herkomst profiteert van hun kennis van EU-zaken die zij tijdens hun detachering opdoen.

GND’s komen meestal uit de overheidsdiensten van de EU-landen en zijn dus meestal nationale, regionale of plaatselijke ambtenaren. Net als ambtenaren kunnen ook deskundigen van internationale organisaties, universiteiten, onderzoekscentra en organisaties uit de openbare sector gedetacheerd worden, met name als de Commissie hun specifieke capaciteiten nodig heeft.

Als GND werkt u samen met ambtenaren van de Commissie aan de strategische doelstellingen van het directoraat-generaal of de dienst in het belang van alle EU-burgers.Tijdens uw detachering werkt u onder leiding van een EU-ambtenaar volgens een gedetailleerde functieomschrijving. Er zijn regels om een eventueel belangenconflict te vermijden. Meer informatie vindt u in de regeling betreffende de detachering van nationale deskundigen bij de Commissie.

Hoe word ik gedetacheerd nationaal deskundige?

De meeste GND's zijn onderdaan van een EU- of EER-land, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen ook onderdanen van andere landen bij de Commissie worden gedetacheerd.U moet ten minste drie jaar werkervaring op een voldoende hoog niveau hebben en uw werkgever moet een verklaring aan de Commissie overleggen over de aard van de functie die u het afgelopen jaar heeft vervuld.U dient voldoende kennis van uw moedertaal en van een tweede taal van de Gemeenschap te hebben.Bij het selecteren van gedetacheerde deskundigen streeft de Commissie naar een evenwichtige geografische en genderverdeling.

De Commissie neemt gedetacheerde nationale deskundigen aan via de permanente vertegenwoordigingen van de EU-landen bij de EU.Indien u als GND zou willen werken, kunt u dan ook beter eerst contact opnemen met de permanente vertegenwoordiging van uw land bij de EU.Daar wordt u in contact gebracht met de persoon die verantwoordelijk is voor de werving van GND’s in uw lidstaat, die uw verzoek kan behandelen.

De detachering vindt formeel plaats via een bilaterale overeenkomst tussen de administratie van de Commissie en de overheidsdienst of organisatie die u detacheert. In de praktijk komt dit neer op een briefwisseling tussen de directeur-generaal voor personele middelen en veiligheid beheer en de Permanente Vertegenwoordiging van de betrokken lidstaat of uw werkgever.

Loopbaan en arbeidsvoorwaarden

In principe kunt u gedetacheerd worden voor de duur van minstens zes maanden en ten hoogste vier jaar.Als GND kunt u pas na zes jaar opnieuw in aanmerking komen voor een tweede detachering.

Als GND wordt u door uw werkgever doorbetaald, maar de Commissie betaalt een tegemoetkoming in de extra kosten van wonen en werken in het buitenland.Zo krijgt u een dagvergoeding plus eventueel een maandelijkse toelage, afhankelijk van de afstand tot de plaats van herkomst.

U blijft gedekt door het socialezekerheidsstelsel van uw werkgever, maar zolang u voor de Commissie werkt valt u ook onder de ongevallenverzekering van de Commissie.

Meer informatie over de rechten en plichten en de arbeidsvoorwaarden van GND's vindt u in de regeling betreffende de detachering van nationale deskundigen bij de Commissie. pdf - 121 KB [121 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Commission civil service