Navigācijas ceļš

Norīkotie valsts eksperti

Kas ir norīkotie valsts eksperti (NVE) un ko NVE dara?

Norīkoto valsts ekspertu (NVE) uzdevums ir divējāds:sniegt Komisijai savu pieredzi uz zināšanas jautājumos, kurus viņi pārzina, un savukārt savas izcelsmes iestādei sniegt zināšanas par Kopienu jautājumiem, kas iegūtas viņu norīkojuma laikā.

NVE parasti nāk no kādas ES dalībvalsts valsts iestādes. Vairumā gadījumu viņi ir valsts, reģionu vai vietējo iestāžu ierēdņi. Bez ierēdņiem darbam Komisijā tāpat var norīkot ekspertus no starptautiskām organizācijām, augstskolām, pētniecības centriem un publiskā sektora organizācijām, īpaši ja viņu iemaņas un zināšanas Komisijai ir īpaši vajadzīgas.

Kā NVE jūs strādāsiet kopā ar Komisijas ierēdņiem, lai palīdzētu sasniegt stratēģiskos mērķus, kurus kāds ģenerāldirektorāts vai dienests ir definējis Eiropas pilsoņu interesēs. Sava norīkojuma laikā jūs strādāsiet kāda Eiropas Savienības ierēdņa pakļautībā, ievērojot sīku darba aprakstu un noteikumus, kas paredzēti tam, lai izvairītos no jebkādiem interešu konfliktiem. Sīkāku informāciju atradīsit dokumentā, kas regulē norīkoto valsts ekspertu nodarbināšanas kārtību Komisijas dienestos.

Kā kļūt par norīkoto valsts ekspertu?

Gandrīz visos gadījumos jums ir jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomiskās zonas valst spilsonim, bet izņēmuma kārtā var tikt pieļautas atkāpes un darbam Komisijā var norīkot kādu, kas nāk no valsts, kas nav ES vai EEZ valsts. Jums ir jābūt vismaz triju gadu attiecīga līmeņa darba pieredzei, un jūsu darba devējam ir jāsniedz Komisijai jūsu pēdējo 12 mēnešu laikā veiktā darba apraksts. Jums ir jābūt apmierinošām otras Kopienas valodas zināšanām.  Norīkoto ierēdņu atlases procedūrā Komisija ņem vērā faktorus, kas saistīti ar ģeogrāfiska samēra un vīriešu un sieviešu pārstāvības apsvērumiem.

Komisija norīkotos valsts ekspertus pieņem darbā caur ES pastāvīgajām pārstāvniecībām dažādās valstīs. Ja vēlaties strādāt kā norīkotais valsts eksperts, vispirms jums jāadresē savs pieteikums ES pastāvīgajai pārstāvniecībai savā valstī. Tai būtu jāgādā par sazināšanos ar personu, kas atbild par to valsts ekspertu pieņemšanu darbā, kurus norīko dalībvalsts, no kuras nākat, un kura varētu izskatīt jūsu pieteikumu.

Jūsu norīkojumu oficiāli noformē, izmantojot divpusēju līgumu starp Komisijas administrāciju un jūsu izcelsmes organizāciju. Praksē šī procedūra nozīmē vēstuļu apmaiņu starp cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektoru un vajadzības gadījumā attiecīgās dalībvalsts pastāvīgo pārstāvi vai jūsu darba devēju.

Karjera un priekšrocības

Principā norīkojums var būt mazākais uz sešiem mēnešiem un lielākais – četriem gadiem. Viens un tas pats eksperts var pieteikties uz nākamo norīkojumu kā minimums tikai pēc 6 gadiem.

Kā NVE jūs turpināt saņemt sava darba devēja maksāto algu, bet Komisija kompensē papildu izmaksas, ko nosaka dzīvošana un darbs ārzemēs. Komisija NVE maksā dienas naudu, kam vajadzības gadījumā pieskaitāms ik mēneša pabalsts, ko aprēķina, ievērojot attālumu starp darba vietu un eksperta izcelsmes vietu.

Jūs paturat ar jūsu darba devēju saistīto sociālo nodrošināšanu, taču uz laiku, kamēr strādājat Komisijā, uz jums attiecas Komisijas negadījumu apdrošināšanas shēma.

Papildu informācijai par jūsu tiesībām, darba nosacījumiem un laiku, skatiet noteikumus, kas piemērojami valsts ekspertiem pdf - 226 KB [226 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Commission civil service