Navigációs útvonal

Kihelyezett nemzeti szakértők

Kik a kihelyezett nemzeti szakértők és mi a feladatuk?

A kihelyezett nemzeti szakértők kettős szerepet töltenek be: hazájukban szerzett szakmai tapasztalatukkal segítik a Bizottság tevékenységét, a Bizottságnál szerzett uniós ismereteiket pedig visszatérésüket követően hazájuk igazgatási rendszerében kamatoztatják.

Kiküldésüket megelőzően rendszerint az uniós tagországok közszolgálatainál dolgoznak, túlnyomó többségük nemzeti, regionális vagy helyi köztisztviselő.A köztisztviselőkön kívül azonban nemzetközi szervezeteknél l, egyetemeknél, kutatóintézeteknél és közintézményeknél dolgozó személyek is tevékenykedhetnek a Bizottságnál kihelyezett nemzeti szakértőként – különösen azokon a területeken, ahol az intézménynek nagy szüksége van különleges szaktudásukra és szakmai tapasztalatukra.

A kihelyezett nemzeti szakértők a bizottsági tisztviselőkkel közösen dolgoznak azoknak a stratégiai céloknak a megvalósításán, melyeket az adott főigazgatóság vagy szolgálat az európai polgárok érdekeit szem előtt tartva meghatározott.A Bizottságnál részletes munkaköri leírás alapján látják el feladataikat. Munkájukat kijelölt uniós tisztviselők irányítása alatt végzik. Tevékenységüket a Bizottság pontosan szabályozza annak érdekében, hogy ne merülhessen fel az összeférhetetlenség gyanúja.A témával kapcsolatban további információk a nemzeti szakértők Bizottsághoz való kiküldésére vonatkozó szabályokban olvashatók.

A kihelyezett nemzeti szakértők foglalkoztatása

A kihelyezett nemzeti szakértők többsége az Unió tagállamainak vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak állampolgára, kivételes esetekben azonban EU-n illetve EGT-n kívüli országok állampolgárai is dolgozhatnak ilyen minőségben az Európai Bizottságnál. Feltétel a legalább hároméves, megfelelő szintű szakmai tapasztalat megléte, továbbá az, hogy a munkaadó nyilatkozatban tájékoztassa a Bizottságot arról, milyen jellegű foglalkoztatásban állt a jelölt a kiküldést megelőző év során.A jelöltekkel szemben további elvárás, hogy anyanyelvükön kívül egy másik hivatalos közösségi nyelvet is kielégítő szinten beszéljenek.A kihelyezett nemzeti szakértők foglalkoztatásánál a Bizottság a földrajzi és a nemek közötti egyensúly érvényesítésére törekszik.

A Bizottság a tagállamok Európai Unió mellett működő állandó képviseletén keresztül toboroz nemzeti szakértőket az uniós tagországokból.Az érdeklődőknek azt tanácsoljuk, első lépésben az Európai Unió mellett működő állandó nemzeti képviseletükkel vegyék fel a kapcsolatot az ügyben.A felvételt illetően a képviselet illetékes munkatársa tud felvilágosítással szolgálni.

A kiküldés hivatalosan kétoldalú megállapodás révén jön létre, melyet a Bizottság és az a közszolgálat vagy szervezet köt egymással, mellyel a jelölt a kihelyezést megelőzően munkaviszonyban állt.A folyamat egyik elemét a Humánerőforrás és Biztonsági Főigazgatóság vezetője és a jelölt munkáltatójának székhelye szerinti tagállam állandó képviselője között lezajló levélváltás jelenti.

Besorolás, előmenetel és juttatások

A kihelyezés időtartama  elvileg hat hónap és négy év között mozoghat.A kiküldés megismételhető abban az esetben, ha legalább hat év eltelt az első kihelyezés óta.

A nemzeti szakértők a kihelyezés időtartama alatt is fizetésben részesülnek tagállambeli munkáltatójuktól, ezenfelül pedig illetménypótlékot kapnak a Bizottságtól a külföldi munkavállalással és lakhatással kapcsolatos járulékos költségek fedezése céljából. Ez azt jelenti, hogy a kihelyezett nemzeti szakértő napidíjat kap, és annak függvényében, mekkora a távolság a munkavégzés helye és a kihelyezés előtti lakhelye között, havi juttatásban részesülhet.

A kihelyezés ideje alatt a szakértő továbbra is jogosult a tagállambeli munkáltató által biztosított szociális biztonsági ellátásokra, egyidejűleg azonban biztosításban részesül a Bizottság balesetbiztosítási rendszerének keretében is.

A kihelyezett szakértők jogaival, munkafeltételeivel, munkaidejével stb. kapcsolatban további információk a nemzeti szakértők Bizottsághoz való kiküldésére vonatkozó szabályok pdf - 221 KB [221 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ban olvashatók.

Commission civil service