Navigointipolku

Kansalliset asiantuntijat

Mikä on kansallinen asiantuntija ja mitä hän tekee

 

Kansallisilla asiantuntijoilla on kahtalainen rooli:he tuovat komissioon kokemusta asioista, joita he käsittelevät omassa työssään, ja vievät takaisin kotihallintoonsa komennuksen aikana saamaansa hyödyllistä EU-tietoutta.

Kansalliset asiantuntijat on yleensä lähetetty EU:n jäsenvaltioiden julkishallinnosta, ja valtaosa onkin valtion virkamiehiä tai alueellisia tai paikallisia virkamiehiä. Virkamiesten lisäksi myös kansainvälisten organisaatioiden, korkeakoulujen, tutkimuskeskusten ja julkisen sektorin elinten asiantuntijoita voidaan ottaa komennukselle komissioon etenkin aloilla, joilla komissio tarvitsee juuri heidän edustamaansa erityisosaamista.

Kansalliset asiantuntijat työskentelevät komission virkamiesten rinnalla oman pääosastonsa tai yksikkönsä strategisten tavoitteiden mukaisesti.  Komennuksen aikana asiantuntija työskentelee EU:n virkamiehen ohjeiden mukaisesti noudattaen yksityiskohtaista tehtävänkuvausta ja soveltaen sääntöjä, joiden avulla vältetään mahdollisten eturistiriitojen syntyminen.Tarkempia tietoja on komission palvelukseen tilapäisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavissa säännöissä.

Miten kansalliseksi asiantuntijaksi pääsee

Useimmat kansalliset asiantuntijat ovat EU- tai ETA-valtion kansalaisia. Poikkeustapauksissa komissiossa voi kuitenkin toimia kansallisena asiantuntijana muunkin kuin EU- tai ETA-valtion kansalainen. Kansallisella asiantuntijalla on oltava vähintään kolmen vuoden työkokemus riittäväksi katsottavalta tasolta, ja työnantajan on toimitettava komissioon selvitys hänen työtehtävistään edellisen vuoden ajalta.Hänellä on hyvän äidinkielen taidon lisäksi oltava riittävä kielitaito toisessa EU-kielessä. Valitessaan asiantuntijoita komissio ottaa huomioon maantieteellisen sekä miesten ja naisten välisen tasapainon periaatteet.

Komissio rekrytoi kansalliset asiantuntijat EU-maista jäsenvaltioiden pysyvien EU-edustustojen kautta. Komission palvelukseen tilapäisesti siirrettävänä kansallisena asiantuntijana toimimisesta kiinnostuneiden kannattaa aluksi ottaa yhteyttä EU:n pysyvään edustustoon omassa maassaan. Pysyvässä edustustossa kansallisten asiantuntijoiden rekrytointia hallinnoiva virkailija käsittelee tiedustelun.

Tilapäinen siirto komission palvelukseen pohjautuu komission hallinnon ja asiantuntijan lähettävän ministeriön tai muun organisaation kahdenväliseen sopimukseen. Käytännössä henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja ja asianomaisen jäsenvaltion pysyvä edustaja tai työnantaja käyvät asiasta kirjeenvaihtoa.

Työsuhde ja etuudet

 

Komennus eli tilapäinen siirto kestää periaatteessa vähintään kuusi kuukautta ja enintään neljä vuotta. Tilapäisesti komission palvelukseen siirretty kansallinen asiantuntija voidaan siirtää komission palvelukseen uudelleen vasta, kun edellisen tilapäisen siirron päättymisestä on kulunut vähintään kuusi vuotta.

Komennuksella olevien kansallisten asiantuntijoiden palkan maksaa edelleen heidän työnantajansa, ja komissio korvaa heille ulkomailla asumisesta ja työskentelystä aiheutuvia kustannuksia. Korvaus sisältää päivärahan ja asemapaikan etäisyydestä riippuen mahdollisesti myös kuukausikorvauksen.

Kansallinen asiantuntija kuuluu komennuksen aikana työnantajansa sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, mutta hänen työskennellessään komissiossa häneen sovelletaan komission tapaturmavakuutusta.

Lisätietoja muun muassa  työehdoista, -ajoista ja oikeuksista komission palvelukseen tilapäisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavissa säännöissä pdf - 74 KB [74 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

Commission civil service